Toegankelijkheidsverklaring

Bij Tripadvisor willen we ervoor zorgen dat ons platform voor alle reizigers werkt. Daarom zetten we ons in om onze website en app voor iedereen toegankelijk te maken. We streven er voortdurend naar om toegankelijkheid te integreren in de kern van alles wat we ontwerpen en bouwen. We willen graag je mening weten! Je kunt ons een e-mail sturen via accessibility@tripadvisor.com zodat we eraan kunnen blijven werken om je de best mogelijke ervaring te bieden.