Aan de slag op TripAdvisor

Hulpmiddelen waarmee u uw vermelding kunt beheren op de grootste reiswebsite ter wereld.

Zorg dat uw bedrijf op TripAdvisor wordt vermeld

Zorg dat uw bedrijf op TripAdvisor wordt vermeld

Een vermelding aanvragen en beoordelingen ontvangen op TripAdvisor

 

TripAdvisor is de grootste reiswebsite ter wereld, die elke maand wordt bezocht door miljoenen reizigers die een reis willen plannen. Accommodaties, restaurants en attracties kunnen gratis op TripAdvisor vermeld worden!  Op TripAdvisor komt uw bedrijf onder de aandacht van een groot, geïnteresseerd publiek en hebt u toegang tot tal van gratis marketingtools. Uw bedrijf vermelden is heel eenvoudig: laten we meteen beginnen.

Hoe kunt u een vermelding aanvragen voor uw bedrijf?

Er zijn twee manieren: een vertegenwoordiger van uw bedrijf kan een vermelding aanvragen of een gebruiker van TripAdvisor kan een beoordeling over uw gelegenheid schrijven en een vermelding aanvragen.

Ga voordat u een vermelding aanvraagt naar  om te controleren of uw bedrijf niet reeds op TripAdvisor is toegevoegd door een reiziger. Voer de naam van uw bedrijf in het veld in. Als uw bedrijf verschijnt in het uitklapmenu met resultaten, dan heeft een reiziger al een vermelding aangevraagd. Selecteer uw bedrijf in het uitklapmenu en klik op de knop ‘Claim uw bedrijf’ om te bevestigen dat u verbonden bent aan de gelegenheid..

Als uw bedrijf al wordt vermeld, dan moet u die vermelding claimen in plaats van een nieuwe vermelding aan te maken. TripAdvisor staat slechts één vermelding per gelegenheid toe. Voor meer informatie over hoe u uw vermelding kunt claimen en toegang kunt krijgen tot het Management Center (waar u uw TripAdvisor-vermelding en beoordelingen kunt beheren), bekijk onze snelstartgids.

Een vermelding aanvragen

IAls uw bedrijf nog niet op TripAdvisor vermeld wordt, ziet u geen zoekresultaten in het uitklapmenu. Klik in dat geval op de link ‘Vraag vandaag nog een vermelding aan’ onder de zoekbalk. U wordt dan naar een pagina geleid waar u een vermelding voor uw gelegenheid kunt aanvragen.

Om het aanmeldproces te starten, moet u verschillende soorten gegevens verstrekken over uw bedrijf. Redacteurs van TripAdvisor gebruiken deze gegevens om te controleren of uw bedrijf voldoet aan onze vermeldingscriteria en om de beste categorie voor uw bedrijf op de website te bepalen. Vul het aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in zodat we uw bedrijf nauwkeurig kunnen vermelden. Hieronder vindt u meer informatie over elke sectie van het formulier.

Uw gegevens

Het gedeelte ‘Uw gegevens’ helpt TripAdvisor bij het verifiëren van uw e-mailadres en uw verbintenis met het bedrijf. Geef uw naam, uw relatie met het bedrijf en uw e-mailadres op. Controleer of uw e-mailadres juist is, want we sturen u een bericht als uw vermelding wordt gepubliceerd op TripAdvisor. Vervolgens kunt u uw verband met de gelegenheid aanmelden om gebruik te kunnen maken van de gratis tools.

De gegevens van uw gelegenheid vermelden

Vervolgens verstrekt u de gegevens van uw bedrijf inclusief de officiële naam en het officiële adres. Zodra u uw adres heeft ingevoerd, plaatst u de markering op de correcte locatie op de kaart. De locatie van uw gelegenheid op de kaart wordt op de website aan reizigers getoond terwijl ze hun reis plannen. U dient ook de website en het telefoonnummer van uw bedrijf te vermelden. 

Onthoud dat de redacteuren van TripAdvisor uw website of de website van een partner (zoals een VVV- of reserveringswebsite) gebruiken om de informatie die u verstrekt te verifiëren. Daarom is het zeer belangrijk dat de gegevens die u indient voor uw vermelding, overeenkomen met uw website en andere bronnen.

Gegevens gelegenheid

U moet ook een aantal gedetailleerde vragen over uw type gelegenheid beantwoorden. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat uw bedrijf in de juiste categorie en met zo veel mogelijk relevante informatie wordt vermeld. Bekijk de onderstaande categorieën voor meer bijzonderheden over uw specifieke type gelegenheid:

Accommodaties: als u de eigenaar van een accommodatie bent, wordt uw gelegenheid vermeld in het accommodatiegedeelte van TripAdvisor voor uw bestemming. U dient een aantal specifieke gegevens te verstrekken zodat we uw gelegenheid in de juiste categorie binnen dat gedeelte kunnen plaatsen:

 • Totaal aantal kamers
 • Prijsklasse
 • Vereisten minimumverblijf
 • Of u personeel en beveiliging ter plaatse hebt
 • Of schoonmaken van de kamer is inbegrepen
 • Gegevens over receptiemedewerkers
 • Of het kamers met badkamer zijn

U kunt ook aanvullende informatie over voorzieningen verstrekken, bijvoorbeeld of uw gelegenheid gratis ontbijt aanbiedt, suites heeft, er toegang tot tennis-/golfbanen en stranden/zwembaden is en of er gebruik gemaakt kan worden van fitnesscentra, internet, etc. Deze bijzonderheden worden opgenomen in het gedeelte 'Voorzieningen' van uw vermelding, zodat reizigers kunnen zien wat ze mogen verwachten in uw gelegenheid. Naast deze kenmerken maken we gebruik van officiële, lokale classificaties om te bepalen of uw gelegenheid op TripAdvisor moet worden vermeld in de categorie Hotels, B&B’s/Pensions of Bijzondere accommodaties.

Lees voor meer informatie hier onze vermeldingsrichtlijnen voor accommodaties.

Restaurants: restaurantvermeldingen worden getoond in het gedeelte 'Restaurants' van TripAdvisor. Onafhankelijke restaurants die zijn geopend voor het algemene publiek kunnen worden vermeld. U wordt gevraagd informatie te verstrekken over uw soort restaurant (gewoon restaurant, café of fastfood), het type cuisine, prijzen en eventuele bijzondere voorzieningen. Deze items worden op uw vermeldingspagina weergegeven en helpen reizigers beslissen of ze in uw restaurant dineren.

Lees hier onze volledige vermeldingsrichtlijnen voor restaurants.

Voor meer informatie en advies over hoe restaurants het meeste uit TripAdvisor kunnen halen, klikt u hier.

Attracties: selecteer een categorie die uw attractie het beste omschrijft. Als geen van de vermelde typen attracties van toepassing is op uw bedrijf, selecteert u 'Anders'. U kunt ook uw aanbevolen verblijfsperiode, prijsgegevens en details van andere voorzieningen vermelden (badkamerfaciliteiten, kluisjes, etc.).

Om in het gedeelte ‘Attracties’ op TripAdvisor te worden vermeld, moet uw gelegenheid een permanente gelegenheid zijn (geen seizoensaccommodatie) met een officiële naam, adres en telefoonnummer. De reguliere vertrektijden van de attractie moeten worden vermeld op een website of in een brochure evenals de geplande vertreklocaties (indien deze variëren). Tourorganisaties kunnen in aanmerking komen als attractie als ze hun eigen tours organiseren, worden erkend door de gemeente of VVV en een website hebben.

Lees voor meer informatie hier onze vermeldingsrichtlijnen voor attracties. 

Voeg een beschrijving van de gelegenheid toe

Een beschrijving geeft reizigers meer informatie over uw bedrijf. Ze moet in uw plaatselijke taal zijn geschreven en mag geen HTML-codes, telefoonnummers, internet/-e-mailadressen of tekst IN ALLEEN HOOFDLETTERS bevatten. Het is verstandig deze beschrijving kort te houden, zodat gasten snel de belangrijkste punten kunnen vinden en een beslissing kunnen nemen.

Kies een foto

Met een foto van uw bedrijf kunt u een sterke eerste indruk maken op reizigers. De foto zal worden getoond op uw vermeldingspagina. en moet het bestandsformaat .jpg of .gif hebben (veelgebruikte formaten voor foto’s). We accepteren geen afbeeldingen met kaders of logo’s of bestanden die groter zijn dan 100 kB.

De vermelding verzenden

Nadat u hebt gecontroleerd of alle ingevoerde informatie juist is, plaatst u een vinkje in het vakje onderaan het formulier om aan te geven dat u een vertegenwoordiger van het bedrijf bent, dat de informatie die u hebt verstrekt juist is en dat u bevoegd bent om de afbeelding te plaatsen. Klik vervolgens op de knop ‘Verzenden’ om de procedure af te ronden.

Volgende stappen

Nadat u uw vermelding hebt aangevraagd, verifiëren redacteurs van TripAdvisor uw gegevens en wordt gecontroleerd of uw gelegenheid voldoet aan de richtlijnen voor het type bedrijf dat u hebt geselecteerd. Dit duurt meestal ongeveer vijf werkdagen.

  Laatst bijgewerkt: 6 april 2016  

Verifiëren dat u een bedrijfsvertegenwoordiger bent bij TripAdvisor

Verifiëren dat u een bedrijfsvertegenwoordiger bent bij TripAdvisor Om de beveiliging voor accounts van gelegenheden op TripAdvisor te verbeteren, hebben we een verificatieverplichting in ons registratieproces opgenomen. Deze verplichting helpt fraude voorkomen, maakt rekenschap mogelijk en beschermt de integriteit van de website zowel voor de miljoenen consumenten die op TripAdvisor vertrouwen voor waardevol reisadvies als de bedrijven die zichzelf via onze website promoten.

Wat betekent dit voor mij?

Alle geregistreerde bedrijfseigenaren op TripAdvisor moeten een procedure afronden om hun identiteit en verbintenis met al hun bedrijven te verifiëren. Deze procedure bestaat uit een paar eenvoudige stappen en moet één keer worden voltooid voor elk geregistreerd individu voor elk bedrijf.

Dankzij de verificatieprocedure kunnen we een extra beveiligingslaag voor de community toevoegen door te controleren wie toegang heeft tot een account. Zodra de verificatieprocedure is voltooid, kunnen we samen met u problemen met uw vermelding op TripAdvisor oplossen, omdat we weten dat u daadwerkelijk verbonden bent met de gelegenheid.

Voer de eenvoudige stappen hieronder uit om uw verbintenis met uw bedrijf te verifiëren. Deze procedure is snel en eenvoudig. Zodra u onze voorwaarden heeft gelezen, hier akkoord mee bent gegaan en uw identiteit is vastgesteld, kunt u alle beschikbare hulpmiddelen in uw Management Center gebruiken.

Hoe voltooi ik de verificatieprocedure?

Het is eenvoudig. Registreer u eerst als een bedrijfsvertegenwoordiger van uw gelegenheid op TripAdvisor, als u dit nog niet heeft gedaan:

 1. Ga naar www.TripAdvisor.nl/Owners
 2. Voer uw bedrijfsnaam in en selecteer deze in het uitklapmenu.
 3. Volg de aanwijzingen om uw registratie af te ronden.

Als u zich pas heeft geregistreerd als gebruiker, wordt u gevraagd de verificatieprocedure te voltooien voordat u naar het Management Center kunt gaan. Als u zich al heeft geregistreerd, maar nog niet heeft geverifieerd, kunt u ook de vraag krijgen beveiligingsmaatregelen voor verificatie te voltooien wanneer u inlogt bij het Management Center.

In beide gevallen vragen we u twee vakjes aan te vinken: een vakje waarin u aangeeft dat u een geautoriseerd vertegenwoordiger van uw gelegenheid bent en een vakje waarin u akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.U kunt vervolgens verder gaan en uw identiteit verifiëren.

U kunt op een aantal manieren verifiëren, afhankelijk van de gegevens die we hebben van uw bedrijf. De meest voorkomende manieren om uw identiteit te verifiëren zijn telefonisch of met een creditcard (er wordt niets in rekening gebracht). Meer informatie over deze methodes vindt u hieronder.

In sommige gevallen is verificatie via e-mail ook een mogelijkheid. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een e-mail met eenvoudige instructies. Daarnaast kan een andere vertegenwoordiger van uw bedrijf u uitnodigen voor verificatie met behulp van de beheertool voor gebruikerstoegang. U ontvangt in dit geval een geautomatiseerde e-mail met instructies om uw verificatie te voltooien.

Telefonisch verifiëren:

Als u telefonisch verifiëren kiest, wordt het telefoonnummer van uw bedrijf weergegeven. Dit moet het telefoonnummer van uw bedrijf zijn, niet uw persoonlijke telefoonnummer. Als het weergegeven nummer incorrect of gedateerd is, klik dan op de link ‘Update aanvragen’ onderaan het vak. Volg daarna de instructies om een update aan te vragen.

Als het nummer correct is, kies dan een methode om uw verificatiecode te ontvangen. Dit kan door middel van een telefoongesprek of via sms.  Als u een toestelnummer wilt gebruiken, kunt u dat in het daarvoor bestemde veld invoeren en verdergaan.Ons systeem belt u of stuurt u een sms met de viercijferige verificatiecode. Voer deze vier cijfers in het weergegeven vak in en klik op ‘Code indienen’. 

Gefeliciteerd, u heeft uw identiteit telefonisch geverifieerd!

Verificatie met behulp van een creditcard:

Als de telefonische verificatie niet werkt, kunt u ook een creditcard gebruiken. De kaartgegevens die u verstrekt zijn uitsluitend voor verificatiedoeleinden. Er wordt $ 1 op de kaart vastgehouden zodat we de geldigheid van de kaart en uw identiteit kunnen verifiëren, maar er wordt niets daadwerkelijk in rekening gebracht.

De kaart die u gebruikt moet op uw naam staan, niet op die van uw manager of een collega. U wordt gevraagd de volgende kaartgegevens te verstrekken:

 • Uw land (land waarin de kaart is uitgegeven)
 • Type betaalpas (Visa, American Express, etc.)
 • Creditcardnummer
 • Naam kaarthouder
 • Vervaldatum
 • Veiligheidscode op de achterkant van de kaart
 • Facturatiegegevens (inclusief uw naam, adres en postcode, samen met het landnummer en het telefoonnummer)

Zodra u uw gegevens met succes heeft verzonden, wordt er een bevestigingsbericht op het scherm weergegeven. U wordt vervolgens naar het Management Center voor uw gelegenheid geleid.

Wat als ik nog vragen heb?

Als u problemen ondervindt, kunt u altijd contact met ons opnemen! We helpen u graag, zodat u het TripAdvisor Management Center kunt gebruiken om uw bedrijf te laten groeien.

Voor hulp bij de verificatieprocedure kunt u bellen naar +44 203 318 5019.

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2013

Beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding

Beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding

Meer informatie over het beheren van de toegang tot uw TripAdvisor-vermelding

U kunt de lijst van personen met toegang tot het TripAdvisor-Management Center van uw bedrijf heel eenvoudig bijhouden met de nieuwe beheertool voor gebruikerstoegang. Gebruik de tool om nieuwe gebruikers uit te nodigen en oude gebruikers te verwijderen.

De beheertool voor gebruikerstoegang gebruiken

Als u wilt beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding, logt u in op uw Management Center en selecteert u 'Gebruikerstoegang beheren' onder het tabblad 'Profiel' van het hoofdmenu.  

Op deze pagina ziet u een volledige lijst van alle geregistreerde gebruikers die uw TripAdvisor-pagina beheren. U ziet daarnaast hun TripAdvisor-gebruikersnaam, connectie met het bedrijf en de producten waar zij toegang tot hebben (indien van toepassing).

Instructies over het uitnodigen, verifiëren en verwijderen van gebruikers vindt u hieronder. Let op: voordat u wijzigingen kunt aanbrengen, moet u mogelijk opnieuw uw identiteit verifiëren als bedrijfsvertegenwoordiger van uw gelegenheid. Als dit het geval is, dan ziet u een oranje knop 'Identiteit verifiëren' aan de rechterkant van de pagina. Klik hierop om opnieuw te verifiëren.

Nieuwe gebruikers uitnodigen

Als u een nieuwe gebruiker toevoegt, geeft u de betreffende persoon de mogelijkheid om te reageren op beoordelingen, foto's te uploaden en bedrijfsgegevens bij te werken. Klik op de plusknop om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, voeg het e-mailadres van deze persoon toe en klik vervolgens op 'Uitnodiging verzenden'. Een e-mail wordt verzonden waarin deze persoon gevraagd wordt om zijn/haar functie bij uw bedrijf te bevestigen en de voorwaarden van TripAdvisor te accepteren. Hij/zij heeft vervolgens toegang tot het Management Center voor uw gelegenheid.

Wie moet ik uitnodigen? Over het algemeen kunt het beste toegang verlenen aan de gebruikers die uw Managementfoto's bijwerken, Managementreacties schrijven of tools zoals Beoordelingenservice gebruiken om nieuwe beoordelingen te verzamelen. Bij accommodaties kunt u de personen die de Bedrijfsvermelding, Bedrijfsvoorsprong en Onmiddellijk boeken-campagnes van uw gelegenheid beheren ook uitnodigen. Soms nodigen bedrijven ook vertegenwoordigers van een derde partij uit, zoals reisbureaus, voor toegang tot hun Management Center.

Gebruikers verifiëren

In sommige gevallen hebben de vertegenwoordigers van uw bedrijf zich geregistreerd voor uw gelegenheid, maar hebben ze het verificatieproces niet voltooid. Het is belangrijk om de verificatie te voltooien, want het biedt een extra beveiligingslaag door te controleren wie toegang heeft tot een bedrijfsaccount.

Als een gebruiker niet geverifieerd is, dan ziet u een blauw uitroepteken naast zijn/haar naam. Klik op het bewerkingspictogram in zijn/haar vak om de verificatieprocedure te voltooien en klik vervolgens op 'Deze gebruiker verifiëren'.

Gebruikers verwijderen

Het is belangrijk dat uw lijst met gebruikers up-to-date is. Als er iemand weggaat bij uw bedrijf, kunt u de toegang verwijderen door op het pictogram 'Gebruiker verwijderen' te klikken in het vak van de gebruiker. Wanneer u een gebruiker verwijdert, heeft deze persoon niet langer toegang tot het Management Center van uw gelegenheid.

Wie moet ik verwijderen? U kunt het beste alleen de huidige vertegenwoordigers van uw bedrijf toegang verlenen tot uw Management Center.

Veelgestelde vragen:

Ik moet de eigenaar van ons abonnement op Bedrijfsvoorsprong wijzigen. Hoe doe ik dat?

Als u de eigenaar van een betaald product als Bedrijfsvoorsprong wilt wijzigen, dient u een online klantenserviceticket in te vullen. Dat doet u zo:

 • Ga naar het Management Center.
 • Klik op 'Online hulp vragen' in het venster Contact opnemen met TripAdvisor. 
 • Selecteer 'Bedrijfsvoorsprong' onder 'Vertel ons wat het probleem is'.
 • Selecteer 'Accounttoegangsmachtigingen bijwerken' als het subonderwerp.
 • Voeg details van alle aan te brengen wijzigingen toe in het opmerkingenveld.

Ik heb per ongeluk iemand verwijderd. Wat nu?

Dit kan gebeuren. Gelukkig kunt u gebruikers eenvoudig opnieuw toevoegen. U kunt iemand uitnodigen om zich opnieuw te registreren door te klikken op de toevoegknop en opnieuw het e-mailadres van de persoon in te voeren. Een e-mail wordt verzonden waarin deze persoon gevraagd wordt om zijn/haar functie bij uw bedrijf te bevestigen en de voorwaarden van TripAdvisor te accepteren. Zodra dit gedaan is, krijgt hij/zij weer toegang tot uw vermelding.  

Waarom staan er zo veel eigenaren geregistreerd bij mijn vermelding?

Vanaf het moment dat uw gelegenheid voor het eerst vermeld werd op TripAdvisor, zijn werknemers gekomen en weer gegaan, heeft de gelegenheid mogelijk een andere eigenaar gekregen of zijn er functies gewisseld. We raden u hoe dan ook aan de lijst van de huidige gebruikers te controleren, ontbrekende gebruikers toe te voegen of gebruikers bij te werken die gedateerd zijn.

Ik ken een van de bij mijn gelegenheid geregistreerde personen niet. Wat moet ik doen?

Controleer eerst of de persoon gerelateerd is aan derde partijen waar u mee samenwerkt. Als dit niet zo is, verwijder hem/haar dan van uw gelegenheid.

Als een verdacht iemand geregistreerd staat bij uw gelegenheid, moet u hem/haar eerst verwijderen als gebruiker via de pagina 'Gebruikerstoegang beheren'. Meld de situatie vervolgens onmiddellijk aan ons Team voor Contentintegriteit door een ticket op ons forum voor eigenaarsondersteuning in te dienen. Dat doet u zo:

 • Ga naar het Management Center.
 • Klik op 'Online hulp vragen' in het venster Contact opnemen met TripAdvisor.
 • Selecteer 'Toegang tot Management Center bijwerken' onder 'Vertel ons wat het probleem is'.
 • Selecteer 'Verdachte geregistreerde melden’ onder 'Wat wilt u doen?'.
 • Vul de naam van de verdachte geregistreerde persoon in en zorg ervoor dat u een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving geeft van deze persoon en zijn/haar connectie met de gelegenheid.
Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2016

Management Center van TripAdvisor: snelstartgids

Management Center van TripAdvisor: snelstartgids Neem uw online reputatie in eigen hand. Laat uw bedrijf groeien op de grootste reiswebsite ter wereld. Het is allemaal binnen handbereik wanneer u zich registreert voor het Management Center van TripAdvisor.

Het Management Center is uw bestemming voor alle aspecten van uw TripAdvisor-vermelding. Van het bijwerken van basisbedrijfsgegevens tot het plaatsen van foto's en het bekijken van analyses: uw Management Center is dé plek waar u moet zijn. Alle geregistreerde en geverifieerde eigenaren hebben toegang tot het Management Center. Om in te loggen, gaat u naar www.tripadvisor.nl/Owners. Indien u bij meer dan één gelegenheid bent aangesloten, selecteert u een gelegenheid die u wilt bekijken of bijwerken uit de lijst.

Management Center 101

Hier is een snelle lijst met de vijf dingen die u in het TripAdvisor-Management Center kunt vinden door het hoofdmenu te gebruiken. Lees hieronder een overzicht van de startpagina en een gids voor algemene Management Center-taken.

 • Vermelding beheren: voeg foto's toe, beheer vermeldingsgegevens, werk voorzieningen bij en meer via het tabblad 'Vermelding beheren'. 
 • Boekingen stimuleren: indien van toepassing, kunnen accommodaties de links om de Bedrijfsvoorsprong en Gesponsorde plaatsingen te beheren vinden op het tabblad Boekingen stimuleren.
 • Marketingtools: trek de aandacht van potentiële (dineer)gasten met de promotionele tools, awards, widgets en raamstickers op het tabblad Marketingtools.
 • Beoordelingen: reageer op beoordelingen, meld een beoordeling en beantwoord vragen van reizigers op het tabblad 'Beoordelingen'.
 • Help en instellingen: krijg antwoord op al uw vragen. Krijg toegang tot de facturering en betalingen, werk e-mailvoorkeuren bij en beheer gebruikerstoegang. Het forum voor eigenaren en het Helpcentrum zijn hier ook beschikbaar via het tabblad Help en instellingen.
Een overzicht van de Management Center-startpagina...

Gids voor TripAdvisor-hoofdfoto's

Gids voor TripAdvisor-hoofdfoto's U heeft maar één kans om een sterke eerste indruk te maken op reizigers. Benut deze dus volledig met onze geavanceerde technologie die uw hoofdfoto automatisch voor u selecteert, of volg onze tips om zelf een hoofdfoto te kiezen.

Uw hoofdfoto is de eerste foto die reizigers van uw gelegenheid zien. Deze foto wordt weergegeven als afbeelding in de zoekresultaten en als eerste afbeelding in uw fotocarrousel. We weten dat een goed gekozen hoofdfoto een drijfveer kan zijn voor reizigers bij het kiezen van hun volgende accommodatie. 79% van de reizigers geeft namelijk aan dat ze online geplaatste foto's en video's in acht nemen bij het boeken van een accommodatie.*

Aangezien foto's zo'n belangrijk onderdeel vormen voor zowel reizigers als eigenaren, hebben we veel tijd en middelen geïnvesteerd in technologie op het gebied van automatisch leren voor foto's. Deze technologie verlicht de druk die eigenaren vaak voelen wanneer ze zelf een hoogwaardige hoofdfoto moeten kiezen, door automatisch een hoofdfoto voor hen te selecteren.

Automatisch selecteren maakt gebruik van geavanceerde technologie voor het analyseren van de kwaliteit en het onderwerp van foto's op TripAdvisor om zo de beste beschikbare hoofdfoto voor een vermelding te kiezen. Onze technologie kijkt naar de fysieke kenmerken van een foto, zoals de resolutie en oriëntatie, en het daadwerkelijke onderwerp van een foto, of de afbeelding binnen of buiten is genomen en of er mensen, voorzieningen, etc. op de afbeelding staan. Uit tot nu toe gehouden gebruikerstests is gebleken dat deze aanpak werkt. Automatisch geselecteerde afbeeldingen zijn foto's met een hoge resolutie in plaats van wazige foto's, en tonen slaapkamers en zwembaden in plaats van reizigers of badkamers.

Door deze nieuwe aanpak verdwijnt de subjectiviteit van handmatig foto's kiezen en wordt de keuze van hoofdfoto's geoptimaliseerd voor reizigers die op zoek zijn naar hun volgende accommodatie. Als u echter liever handmatig uw hoofdfoto selecteert (en dus geen gebruik wilt maken van de functie voor automatisch selecteren) kunt u dit doen in het Management Center. Hieronder vindt u instructies en tips over het kiezen van een hoofdfoto.

Handmatig uw hoofdfoto wijzigen
 1. Log in op het Management Center
 2. In het menu 'Profiel' bovenaan de pagina klikt u op 'Mediacentrum'
 3. Klik vervolgens op het tabblad 'Hoofdfoto' aan de linkerkant
 4. Klik op ‘Handmatig: selecteer uw eigen hoofdfoto’
 5. Kies de foto die u als hoofdfoto wilt gebruiken uit de beschikbare opties
 6. Als u tevreden bent over uw nieuwe hoofdfoto die bovenaan de pagina wordt weergegeven, klikt u op 'Verzenden’

Opmerking: het kan drie tot vijf werkdagen duren voordat de wijziging van uw hoofdfoto zichtbaar is op uw pagina. Zodra u uw foto heeft geselecteerd en het verzoek wordt verwerkt, ziet u de foto in het Mediacentrum samen met een datumstempel en een opmerking waarmee wordt aangegeven dat de aanvraag in behandeling is.

Vereisten voor uw hoofdfoto
 • Toon de beste kenmerken van uw gelegenheid. Uw hoofdfoto moet het beste tonen van wat uw gelegenheid te bieden heeft. Kies een foto die benadrukt wat uw gelegenheid uniek maakt. Is het uw historische gevel, de trendy lobby of uw ongekende uitzicht? Laat het reizigers zien en benadruk juist die kenmerken in uw hoofdfoto die u onderscheiden van uw concurrenten.
 • Kies goedbelichte en scherpe afbeeldingen. Vermijd afbeeldingen die donker en/of wazig zijn. De grootte van deze afbeeldingen wordt aangepast afhankelijk van de plek waar ze op TripAdvisor worden weergegeven. Het is dus belangrijk dat de afbeelding in elke grootte duidelijk blijft, of het nu een miniatuur op een mobiel apparaat is of een schermvullende afbeelding op een pc.
 • Wijzig uw hoofdfoto per seizoen. Reizigers willen zichzelf vanaf het eerste moment kunnen voorstellen bij uw gelegenheid. Kies daarom een hoofdfoto die overeenkomt met het seizoen waar reizigers naar zoeken. Als het verblijf bijvoorbeeld rond de feestdagen is, toont u een knusse open haard of seizoensgebonden decoraties.
 • Vermijd afbeeldingen van personen en het landschap. Foto's van uw gelegenheid of locatie zijn nuttiger voor reizigers dan foto's van het personeel, andere reizigers of een algemeen pittoresk uitzicht uit uw omgeving.
 • Of maak gebruik van de automatisch leren-functie van TripAdvisor en laat ons uw foto automatisch selecteren. Sla de moeite van het handmatig selecteren van een hoofdfoto over en laat onze technologie het werk voor u doen! Als u de optie 'hoofdfoto automatisch selecteren' niet uitschakelt, kiezen wij automatisch de beste beschikbare foto als uw hoofdfoto.
Het succes van uw foto's volgen...

Need help? Start here.

Need help? Start here. How to address our most common customer support inquiries

Common questions about TripAdvisor Listings

Common Review and Management Response questions

Common questions about TripAdvisor Features and the Management Center

Common questions about TripAdvisor fraud policies

Need more help?

Submit a request for support:

 1. Log in to the Management Center
 2. Find the "Contact TripAdvisor" box on the right side of the page
 3. Click the "Get online help" link
 4. Complete the form for your request

We'll be happy to assist you with your inquiry!

Laatst bijgewerkt: 15 september 2017

Gratis of Premium? Een marketinggids op TripAdvisor

Gratis of Premium? Een marketinggids op TripAdvisor TripAdvisor biedt een pakket aan marketingtools voor horecabedrijven. Veel van deze tools zijn gratis, maar enkele Premium-functies zijn alleen tegen betaling te gebruiken. Heeft u al kennisgemaakt met alle tools?

Bent u op zoek naar manieren om meer gasten aan te trekken? TripAdvisor heeft verschillende tools die u hierbij kunnen helpen. Er is voor elk wat wils, maar u moet u wel registeren als vertegenwoordiger van uw gelegenheid om toegang te krijgen tot het Management Center. 

Gratis tools

Laten we eerst kijken naar de gratis tools die beschikbaar zijn voor elke accommodatie, restaurant of attractie die vermeld staat op TripAdvisor. Deze tools zijn altijd te vinden in het Management Center:

Gelegenheden met ten minste één foto trekken 138% meer reizigers aan dan gelegenheden zonder foto's.1

Tools voor de pagina van uw gelegenheid

Beheer de belangrijkste onderdelen van de TripAdvisor-pagina van uw gelegenheid via het tabblad 'Vermelding beheren' in het hoofdmenu.  Voeg foto's toe en trek de aandacht van reizigers, werk uw voorzieningen bij en voltooi hier ook andere administratieve taken. 

Meer dan 60% van de reizigers zegt dat Managementreacties de kans op boeken vergroten.2

Tools voor beoordelingenbeheer

Onder 'Beoordelingen' in het hoofdmenu vindt u alle tools die u nodig heeft om nieuwe beoordelingen te beheren, te meten en erop te reageren.  Probeer Beoordelingenservice om meer beoordelingen te stimuleren.

Bijna 90% van de reizigers zegt dat beoordelingen van invloed zijn op waar ze boeken.3

Gratis marketingtools

Krijg hulp bij het promoten van uw bedrijf onder het kopje 'Marketingtools' in het hoofdmenu van het Management Center. Breng uw beoordelingen onder de aandacht met de TripAdvisor-app voor reizigersbeoordelingen op uw Facebookpagina, en met de socialmediaknoppen en widgets van TripAdvisor om uw awards en beoordelingen te tonen op uw website. Vraag tot slot een TripAdvisor-sticker aan voor uw gelegenheid, zodat gasten weten dat uw bedrijf vermeld wordt op de grootste reiswebsite ter wereld.4 

TripAdvisor Insights

Wilt u gratis marketingtips, nieuws over onderzoeken in de branche, nuttige gidsen en meer? Hotelmanagers en -exploitanten kunnen www.tripadvisor.nl/TripAdvisorInsights bezoeken en restauranteigenaren kunnen naar TripAdvisor voor restaurants gaan. U kunt ook informatie vinden in het Management Center. Selecteer 'TripAdvisor-tips' onder het tabblad 'Help en instellingen' in het hoofdmenu.

Betaalde tools

Accommodatie- en restauranteigenaren kunnen hun TripAdvisor-vermeldingen uitbreiden en nog meer reizigers aantrekken met enkele aanvullende tools die tegen betaling beschikbaar zijn. Er zijn op dit moment geen Premium-tools voor attracties beschikbaar.

Oplossingen voor accommodaties

 • Bedrijfsvoorsprong: toonaangevende tools om uw bedrijf beter te promoten aan miljoenen potentiële gasten, om uw bedrijf op te laten vallen tussen de concurrentie, om boekingsbeslissingen te beïnvloeden en om uw online reputatie te meten en te verbeteren. Ga naar www.tripadvisor.nl/business/BusinessAdvantage voor meer informatie.
 • Onmiddellijk boeken: reizigers kunnen nu op de knop 'Boek op TripAdvisor' klikken om een hotel rechtstreeks op de website te boeken. Potentiële gasten boeken sneller als ze weten dat ze dit rechtstreeks op TripAdvisor kunnen doen.5 Met Onmiddellijk boeken kan uw hotel deze boekingen eenvoudig claimen. Klik hier voor meer informatie.
 • Gesponsorde plaatsingen: leid hoogwaardig verkeer naar uw gelegenheid door uw vermelding boven de TripAdvisor-zoekresultaten te plaatsen voor reizigers die op zoek zijn naar een accommodatie in uw regio. Gesponsorde plaatsingen brengen geen risico's met zich mee. U betaalt namelijk alleen voor de klikken die u ontvangt en u kunt op ieder gewenst moment opzeggen. Meld u vandaag nog aan op www.TripAdvisor.nl/business/sponsored-placements.

Oplossingen voor restaurants

 • TripAdvisor Premium: profiteer van het concurrentievoordeel dat uw bedrijf nodig heeft met TripAdvisor Premium voor restaurants. Een upgrade naar Premium geeft u exclusieve toegang tot krachtige tools voor abonnees zoals Storyboard, 3 beste redenen om hier te eten, Favoriete beoordelingen, en exclusieve gegevens en inzichten. Klik hier voor meer informatie.
 • TripAdvisor-advertenties: leid verkeer naar uw TripAdvisor-vermelding door uw restaurant op exclusieve gesponsorde plaatsingen te promoten aan een gewild publiek met dineergasten die op zoek zijn naar een eetgelegenheid bij u in de buurt. Meer informatie vindt u hier.

 • 1. TripAdvisor-gegevens, 7 juli – 7 augustus 2014, https://www.tripadvisor.nl/TripAdvisorInsights/n2507/boekingen-en-reizigersbetrokkenheid-worden-gestuurd-door-managementacties
 • 2. 'Custom Survey Research Engagement' van PhoCusWright, uitgevoerd in opdracht van TripAdvisor in december 2013.
 • 3 TripBarometer, wereldwijde editie, april 2014: https://www.tripadvisor.nl/TripAdvisorInsights/n2200/tripbarometer-april-2014-global-edition
 • 4 comScore Media Metrix voor TripAdvisor-websites, wereldwijd,
 • 5. Interne gegevens van TripAdvisor
Laatst bijgewerkt: 10 januari 2018

Uw luchtvaartmaatschappij promoten op TripAdvisor

Uw luchtvaartmaatschappij promoten op TripAdvisor

Als u uw luchtvaartmaatschappij op TripAdvisor promoot, geeft u uw merk een voorsprong op de concurrentie. Hier volgen drie tips over hoe u uw luchtvaartmaatschappij-vermelding op TripAdvisor het beste kunt benutten.

Tip 1: Moedig uw gasten aan om beoordelingen te schrijven

Het lezen van beoordelingen is een belangrijk onderdeel van het plannen van een reis, en reizigersbeoordelingen kunnen potentiële passagiers waardevolle inzichten geven in uw routenetwerk, serviceklassen en ervaringen tijdens de vlucht.

Een van de beste manieren om reizigersbeoordelingen te stimuleren is door uw TripAdvisor-vermelding te promoten via uw eigen marketingkanalen.

 • Plaats een link naar uw TripAdvisor-vermelding op uw website
 • Plaats berichten op uw socialmediakanalen
 • Moedig het schrijven van beoordelingen aan via gedrukt materiaal
 • Stuur reizigers na hun vlucht een link naar uw TripAdvisor-beoordelingsformulier

Widgets en andere digitale tools om het verzamelen van beoordelingen voor uw bedrijf te promoten zijn binnenkort beschikbaar. Ontdek in de tussentijd andere manieren waarop uw luchtvaartmaatschappij beoordelingen van TripAdvisor kan stimuleren, door contact op te nemen met airlinelistings@tripadvisor.com.

Tip 2: Zorg dat er actuele informatie op de pagina van uw vermelding staat

Presenteer uw luchtvaartmaatschappij zoals u wilt dat potentiële gasten deze te zien krijgen. U kunt als geverifieerde vertegenwoordiger een bijgewerkte ‘hero photo’ (de hoofdfoto op de pagina van uw luchtvaartmaatschappij) toevoegen en updates van de contactgegevens op uw pagina aanvragen door een e-mail te sturen naar airlinelistings@tripadvisor.com.

Op dit moment kunnen luchtvaartmaatschappijen de gegevens op hun vermelding niet rechtstreeks bewerken of bijwerken. We blijven onze vermeldingen van luchtvaartmaatschappijen verbeteren en in de toekomst komen er mogelijk nog extra functies bij.

Tip 3: Promoot uw geweldige waardering

Heeft uw luchtvaartmaatschappij een waardering van 3,5 bollen of hoger? Dan wordt u door de reizigerscommunity 'Aanbevolen op' TripAdvisor. Deze positieve feedback kan een beslissende factor zijn voor een potentiële klant. Deel het goede nieuws op de volgende manieren:

 • Promoot uw live-waardering en voeg een link naar uw TripAdvisor-pagina toe met een 'Waarderingen en informatie'-widget op uw website. Neem contact op met airlinelistings@tripadvisor.com om aan de slag te gaan.
 • Voeg promotiemateriaal, zoals 'Aanbevolen op’-producten toe aan uw digitale of gedrukte marketingmateriaal. Dit zijn afbeeldingen waarmee uw luchtvaartmaatschappij het TripAdvisor-merk kan benutten. Neem contact op met airlinelistings@tripadvisor.com voor toegang tot deze producten.
 • Ontvang gratis 'Aanbevolen op'-stickers en plak deze op drukbezochte plekken, zoals een ticketbalie, lounge of helpdesk. 75% van de reizigers geeft de voorkeur aan bedrijven die door TripAdvisor worden erkend1 stuur een e-mail naar airlinelistings@tripadvisor.com, zodat u zeker weet dat u uw stickers krijgt.

 • 1. Bron: TripAdvisor-ledenenquête, oktober 2012
Laatst bijgewerkt: 25 januari 2016

Uw attractievermelding op TripAdvisor optimaliseren

Uw attractievermelding op TripAdvisor optimaliseren Een attractievermelding op TripAdvisor, de grootste reiswebsite ter wereld, is een geweldige manier om met potentiële klanten in contact te komen. Door uw vermelding te optimaliseren, wordt uw bedrijf aantrekkelijker voor reizigers en dat geeft uw bedrijf net dat beetje meer dan uw concurrenten. Hieronder volgen 8 tips om u op weg te helpen.

1.  Bevestig en bewerk de gegevens van uw attractie

 • Bevestig dat alle gegevens in uw vermelding juist zijn. Om deze en andere wijzigingen te maken, dient u zich te registreren als een eigenaar als u dat nog niet heeft gedaan. Registreren is snel en eenvoudig.
 • Na registratie controleert u nogmaals uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en de links naar uw website en e-mail. Wijzigingen kunnen gemaakt worden in het Management Center door op 'Profiel’ in het hoofdmenu te klikken en daarna 'Vermelding beheren' te selecteren. Hiermee kunt u informatie bijwerken of toevoegen, en omdat u de officiële vertegenwoordiger van het bedrijf bent, overschrijven uw bewerkingen alle bestaande inhoud.
 • U dient ook een beschrijving van uw gelegenheid toe te voegen. Gebruik deze ruimte om belangrijke details toe te voegen die u van uw concurrenten onderscheiden. Onder andere informatie over openingstijden, seizoensactiviteiten, geschiktheid voor kinderen of groepen, etc. Voeg alle informatie toe die reizigers kan doen besluiten voor uw attractie te kiezen. Ook een reiziger kan een beschrijving voor uw vermelding toevoegen als u dat zelf nog niet heeft gedaan. Als u echter zelf een beschrijving toevoegt, wordt 'Beschrijving reiziger' vervangen door 'Beschrijving eigenaar'.

2.  Upload foto’s

 • Reizigers willen graag meer te weten komen over uw attractie. Hoe meer foto’s er op uw vermelding staan, des te interessanter reizigers uw vermelding zullen vinden. Recente onderzoeken tonen aan dat bedrijven met 30 of meer foto's 41% meer interesse van reizigers hebben dan bedrijven met 10 of minder foto's1.
 • Als eigenaar mag u zoveel afbeeldingen uploaden als u wilt. Zorg ervoor dat reizigers kunnen bekijken wat hen te wachten staat, of het nu gaat om een avontuurlijke wandeling of een prachtig natuurpark.  Als u een aantal foto’s heeft, selecteert u er één als uw primaire foto om een sterke eerste indruk op reizigers te maken. U kunt de foto’s van uw attractie beheren via het Management Center. Lees voor meer informatie onze handleiding voor het beheren van foto's.

3.  Zorg dat uw vermelding op de kaart wordt weergegeven

Kaarten helpen bezoekers uw attractie binnen de regio die ze bezoeken te plaatsen en hun reis beter te plannen. Als uw vermelding niet op de kaart staat, of wanneer uw bedrijf op de verkeerde locatie wordt weergegeven, kunt u dit bijwerken via het Management Center:

 1. Onder het tabblad 'Profiel' bovenaan de pagina, klikt u op 'Vermelding beheren'.
 2. Selecteer het tabblad 'Locatie' in het menu aan de linkerkant.
 3. Werk uw adres en postcode bij, en klik op 'Verzenden'. Opmerking: als uw stad of provincie onjuist is, moet u deze instructies volgen.
 4. Klik vervolgens op 'Speld op de kaart bevestigen' en versleep de speld naar de juiste locatie. We raden u aan de hoofdingang of parkeerplaats te kiezen.
 5. Klik op 'Bevestigen'. Uw locatie wordt binnen 24 uur op de website bijgewerkt.

4.  Voeg boekingslinks toe aan uw vermelding

TripAdvisor werkt samen met een aantal externe bedrijven om reizigers de mogelijkheid te geven direct vanuit uw vermelding te boeken. Indien u graag een 'Boek nu'-link aan uw vermelding wilt toevoegen, registreert u uw bedrijf op Viator. Als u al een leverancierpartner van Viator bent, kunt u hier meer producten toevoegen (websites alleen beschikbaar in het Engels).

5.  Spoor klanten aan om beoordelingen te schrijven

Hoe meer beoordelingen uw attractie heeft, hoe meer inhoud reizigers kunnen bekijken voordat ze hun plannen definitief maken. Hoe recenter deze beoordelingen, des te nieuwer en relevanter de inhoud is voor deze mogelijke bezoekers. In het Management Center zijn er veel tools verkrijgbaar die u helpen reizigers aan te sporen beoordelingen te schrijven, inclusief widgets, ons Beoordelingenservice e-mailplatform, op maat gemaakte kaarten en flyers.

6.  Voeg een widget toe aan uw website

Een geweldige manier om het nieuws over uw vermelding te verspreiden, is het toevoegen van een TripAdvisor-widget aan uw eigen website. Widgets kunnen uw beoordelingen op laten vallen en gasten stimuleren om nieuwe te schrijven. Ga naar www.tripadvisor.nl/Widgets voor widgets voor uw attractie en bekijk deze handleiding voor meer informatie over de installatie ervan.

7.  Breng uw TripAdvisor-vermelding onder de aandacht

Wilt u dat uw bestaande klanten of passanten weten dat u een vermelding heeft op TripAdvisor? Vraag een TripAdvisor-raamsticker aan om klanten te laten zien dat u hun meningen waardeert en om hen aan te sporen uw gelegenheid te beoordelen. U kunt ook profiteren van andere tools in het Management Center onder het kopje 'Gratis tools'. Als u een Travellers' Choice Award of een Certificaat van uitmuntendheid heeft ontvangen, zijn er speciale stickers en plaquettes beschikbaar in het Management Center.

8.  Reageer op beoordelingen

We raden bedrijfseigenaren ten zeerste aan hun beoordelingen te controleren en op sommige te reageren met managementreacties. Als u een negatieve beoordeling ontvangt, is een managementreactie een teken dat u klantenservice serieus neemt en geeft het u de mogelijkheid uit te leggen hoe u bepaalde problemen heeft opgelost. Een managementreactie op een positieve beoordeling geeft aan dat u deze leest en feedback van klanten op prijs stelt. Door regelmatig op beoordelingen te reageren, kan uw bedrijf zich onderscheiden en de concurrentie voor blijven. Lees voor meer tips hierover onze handleiding over Hoe u managementreacties kunt toevoegen aan TripAdvisor-reizigersbeoordelingen.


 • 1. Phocuswright 2013
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2017

Gids voor TripAdvisor-hoofdfoto's

Gids voor TripAdvisor-hoofdfoto's U heeft maar één kans om een sterke eerste indruk te maken op reizigers. Benut deze dus volledig met onze geavanceerde technologie die uw hoofdfoto automatisch voor u selecteert, of volg onze tips om zelf een hoofdfoto te kiezen.

Uw hoofdfoto is de eerste foto die reizigers van uw gelegenheid zien. Deze foto wordt weergegeven als afbeelding in de zoekresultaten en als eerste afbeelding in uw fotocarrousel. We weten dat een goed gekozen hoofdfoto een drijfveer kan zijn voor reizigers bij het kiezen van hun volgende accommodatie. 79% van de reizigers geeft namelijk aan dat ze online geplaatste foto's en video's in acht nemen bij het boeken van een accommodatie.*

Aangezien foto's zo'n belangrijk onderdeel vormen voor zowel reizigers als eigenaren, hebben we veel tijd en middelen geïnvesteerd in technologie op het gebied van automatisch leren voor foto's. Deze technologie verlicht de druk die eigenaren vaak voelen wanneer ze zelf een hoogwaardige hoofdfoto moeten kiezen, door automatisch een hoofdfoto voor hen te selecteren.

Automatisch selecteren maakt gebruik van geavanceerde technologie voor het analyseren van de kwaliteit en het onderwerp van foto's op TripAdvisor om zo de beste beschikbare hoofdfoto voor een vermelding te kiezen. Onze technologie kijkt naar de fysieke kenmerken van een foto, zoals de resolutie en oriëntatie, en het daadwerkelijke onderwerp van een foto, of de afbeelding binnen of buiten is genomen en of er mensen, voorzieningen, etc. op de afbeelding staan. Uit tot nu toe gehouden gebruikerstests is gebleken dat deze aanpak werkt. Automatisch geselecteerde afbeeldingen zijn foto's met een hoge resolutie in plaats van wazige foto's, en tonen slaapkamers en zwembaden in plaats van reizigers of badkamers.

Door deze nieuwe aanpak verdwijnt de subjectiviteit van handmatig foto's kiezen en wordt de keuze van hoofdfoto's geoptimaliseerd voor reizigers die op zoek zijn naar hun volgende accommodatie. Als u echter liever handmatig uw hoofdfoto selecteert (en dus geen gebruik wilt maken van de functie voor automatisch selecteren) kunt u dit doen in het Management Center. Hieronder vindt u instructies en tips over het kiezen van een hoofdfoto.

Handmatig uw hoofdfoto wijzigen
 1. Log in op het Management Center
 2. In het menu 'Profiel' bovenaan de pagina klikt u op 'Mediacentrum'
 3. Klik vervolgens op het tabblad 'Hoofdfoto' aan de linkerkant
 4. Klik op ‘Handmatig: selecteer uw eigen hoofdfoto’
 5. Kies de foto die u als hoofdfoto wilt gebruiken uit de beschikbare opties
 6. Als u tevreden bent over uw nieuwe hoofdfoto die bovenaan de pagina wordt weergegeven, klikt u op 'Verzenden’

Opmerking: het kan drie tot vijf werkdagen duren voordat de wijziging van uw hoofdfoto zichtbaar is op uw pagina. Zodra u uw foto heeft geselecteerd en het verzoek wordt verwerkt, ziet u de foto in het Mediacentrum samen met een datumstempel en een opmerking waarmee wordt aangegeven dat de aanvraag in behandeling is.

Vereisten voor uw hoofdfoto
 • Toon de beste kenmerken van uw gelegenheid. Uw hoofdfoto moet het beste tonen van wat uw gelegenheid te bieden heeft. Kies een foto die benadrukt wat uw gelegenheid uniek maakt. Is het uw historische gevel, de trendy lobby of uw ongekende uitzicht? Laat het reizigers zien en benadruk juist die kenmerken in uw hoofdfoto die u onderscheiden van uw concurrenten.
 • Kies goedbelichte en scherpe afbeeldingen. Vermijd afbeeldingen die donker en/of wazig zijn. De grootte van deze afbeeldingen wordt aangepast afhankelijk van de plek waar ze op TripAdvisor worden weergegeven. Het is dus belangrijk dat de afbeelding in elke grootte duidelijk blijft, of het nu een miniatuur op een mobiel apparaat is of een schermvullende afbeelding op een pc.
 • Wijzig uw hoofdfoto per seizoen. Reizigers willen zichzelf vanaf het eerste moment kunnen voorstellen bij uw gelegenheid. Kies daarom een hoofdfoto die overeenkomt met het seizoen waar reizigers naar zoeken. Als het verblijf bijvoorbeeld rond de feestdagen is, toont u een knusse open haard of seizoensgebonden decoraties.
 • Vermijd afbeeldingen van personen en het landschap. Foto's van uw gelegenheid of locatie zijn nuttiger voor reizigers dan foto's van het personeel, andere reizigers of een algemeen pittoresk uitzicht uit uw omgeving.
 • Of maak gebruik van de automatisch leren-functie van TripAdvisor en laat ons uw foto automatisch selecteren. Sla de moeite van het handmatig selecteren van een hoofdfoto over en laat onze technologie het werk voor u doen! Als u de optie 'hoofdfoto automatisch selecteren' niet uitschakelt, kiezen wij automatisch de beste beschikbare foto als uw hoofdfoto.
Het succes van uw foto's volgen...

Tips voor het nemen van betere foto's van de gelegenheid

Tips voor het nemen van betere foto's van de gelegenheid Advies van professionele hotelfotografen dat u zelf kunt uitvoeren

Als een foto meer dan 'duizend woorden’ zegt, vertellen de foto's van uw gelegenheid op uw profiel potentiële gasten dan ook wat u wilt dat ze zeggen? Als u geen budget heeft om een professionele fotograaf in te huren, zijn er daarnaast manieren om uw eigen foto's van uw gelegenheid zo goed mogelijk te maken.

Wanneer reizigers accommodaties uitkiezen, zorgen kwalitatieve foto's ervoor dat u zich onderscheidt van de rest. Hieronder vindt u enkele tips van professionele hotelfotografen, op basis van technieken die zij voor hun eigen klanten gebruiken.

Overweeg compositie

"Ruimten met interessante verlichting zorgen voor mooie foto's", adviseert Ken Wan, directeur van ARC - Architectural Photography in Vancouver. Natuurlijk of kunstmatig licht zijn beide prima, als er maar genoeg is. "Ik denk ook dat ruimten waarin de kijker zichzelf kan voorstellen, of het nu een prachtige kamer met uitzicht of een buitenzwembad is, erg aantrekkelijk en uitnodigend kunnen zijn."

Hij waarschuwt daarentegen dat het gebruik van personen in uw afbeeldingen de doelgroep van uw gelegenheid kan laten zien, maar tegelijkertijd degenen die niet in dit plaatje passen kan afschrikken.

Alle typen accommodaties moeten foto's hebben van de volledige kamers, vooral de gastenkamers. Maar er zijn andere afbeeldingen die u ook in uw portfolio zou moeten opnemen.

Foto's met het volgende kunt u WEL toevoegen:

 • Onthullende afbeeldingen van uw personeel waarin ze zich natuurlijk gedragen.
 • Architectonische details geaccentueerd door natuurlijk licht.
 • Lifestyle-details (inrichting, meubilair, eten) met zacht licht.
 • Avondbeelden die er ‘gezellig’ uitzien.

Deze typen foto's kunt u beter VERMIJDEN:

 • Personeel of gasten die naar de camera kijken.
 • Foto's van een lege lobby of van gangen en kamerdeuren.
 • Kamers die niet opgeruimd of schoon zijn.
 • Drukke afbeeldingen met te veel objecten (gebruik geen brede lens of panoramafoto's).

"Wees niet bang om meubilair te verplaatsen totdat de compositie klopt. Strijk de lakens op het bed glad, maak de prullenbak leeg en hang de foto's aan de muur recht." - Mark Bolton van Mark Bolton Hotel Photography

Creëer de sfeer

Voordat u de eerste foto maakt, zorgt u dat uw ruimten kloppen. Mark Bolton van Mark Bolton Hotel Photography in Londen maakt hotelfoto’s over de hele wereld. "Wees niet bang om meubilair te verplaatsen totdat de compositie klopt", zegt hij. "Strijk de lakens op het bed glad, maak de prullenbak leeg en hang de foto's aan de muur recht."

Probeer ook het juiste moment van de dag te kiezen waarop u natuurlijk licht kunt gebruiken. Het beste moment is 's ochtends vroeg op een zonnige, heldere dag.

Maximaliseer uw apparatuur

U hoeft dus geen dure en uitgebreide camera-apparatuur te hebben om goede foto's te maken, maar u moet wel vertrouwd raken met de tools en instellingen op de camera om de resultaten te verbeteren. Relatief goedkope accessoires zijn ook de investering waard. 

Bolton raadt aan een statief te gebruiken, waardoor u stabiele foto's kunt maken. "Probeer de foto met de camera recht te maken, zodat u geen vreemde perspectieven krijgt. Dit worden convergerende verticale lijnen genoemd", zegt hij. "U kunt een zeer kleine waterpas aanschaffen die op uw camera past."

Hij raadt ook aan een klein diafragma op uw camera te gebruiken voor een diepere focus, waardoor de focus op alle objecten op de voor- en achtergrond even groot is. Als u daarentegen een groot diafragma gebruikt, zijn grotere objecten wazig op de achtergrond. Schakel de flits uit en zet de ISO-waarden tot maximaal 400 ISO, zodat u niet te veel 'storingsobjecten' in de afbeelding heeft. Een hoger ISO-nummer verhoogt de lichtgevoeligheid van de camera.

Wan raadt aan een paar testfoto's te nemen en deze op een computer te bekijken. "Wat er goed uitziet in het echt, ziet er vaak vreemd uit op foto's", zegt hij.

Integreer trendy afbeeldingen

Als u wilt dat uw accommodatie-afbeeldingen een actueel gevoel geven, kunt u de trends in de hotelfotografie overwegen. Bolton ziet veel natuurlijk licht in foto's en composities die meer aandacht aan lifestyle (bijvoorbeeld, inrichting en keuken) besteden dan aan architectonische elementen. Het is een 'redactioneel gevoel' dat een beeld geeft van de persoonlijke interacties en momenten waarin de zintuigen zijn opgenomen.

Trends komen en gaan, waarschuwt Wan. Daarom adviseert hij dat u zich meer op de boodschap concentreert die u wilt overbrengen. Die lifestyle-foto's met personen zijn na een paar jaar gedateerd, aangezien kleding en kapsels constant veranderen.

Neem de tijd om een fotoportfolio te maken waardoor u uw gelegenheid van zijn beste kant laat zien. Uitnodigende foto's brengen de juiste boodschap over aan de gasten die u wilt aantrekken. 

Geplaatst door: http://gobigorgohomeblog.com...

Breng uw bedrijf tot leven met Locatievideo's

Breng uw bedrijf tot leven met Locatievideo's Zien is geloven. Laat gasten zien wat ze kunnen verwachten bij uw accommodatie met de Locatievideo's, alleen beschikbaar voor abonnees van Bedrijfsvoorsprong.

Zorgen dat uw gasten precies begrijpen wat uw gelegenheid te bieden heeft, kan lastig zijn. Maar wat als u dit kon laten zien? Maak kennis met de Locatievideo's van TripAdvisor.

Reizigers besteden meer tijd dan ooit aan het bekijken van video's: een recent onderzoek voorspelt dat tegen 2019 video's verantwoordelijk zullen zijn voor bijna 80% van al het wereldwijde internetverkeer.1 Video's geven gebruikers een speciaal kijkje in uw gelegenheid, waardoor u hun aandacht trekt en kunt laten zien wat u speciaal maakt.

Locatievideo's kunnen uw accommodatie tot leven brengen door video-inhoud direct naast uw foto's op TripAdvisor weer te geven. Laat een blijvende indruk achter en kom in contact met reizigers via de kracht van video's.

Bent u klaar om aan de hand van video's in contact te komen met potentiële gasten? Laten we aan de slag gaan.

Video's toevoegen aan uw TripAdvisor-vermelding

Als u Locatievideo's op TripAdvisor wilt publiceren, moet u een actief abonnement op Bedrijfsvoorsprong hebben. Ga voor meer informatie naar: Bedrijfsvoorsprong.

Zodra u een abonnement heeft: 

 1. Log in op het Management Center.
 2. Klik onder het menu 'Vermelding beheren' op 'Locatievideo's.
 3. Klik op het tabblad 'Locatievideo's' aan de linkerkant.
 4. Klik op de blauwe knop 'Meer video's toevoegen' en selecteer video's vanaf uw computer. U kunt tot 30 Locatievideo's uploaden naar uw vermelding.
 5. Vergeet niet om een titel toe te voegen, zodat reizigers weten waar uw video over gaat. Klik vervolgens op 'Verzenden' om uw wijzigingen op te slaan en de video te uploaden.
 6. Hoewel de meeste video's binnen 30 minuten in uw vermelding worden weergegeven, kan het tot 24 uur duren voordat deze beschikbaar zijn.

Locatievideo's bijwerken of verwijderen:

 1. Volg de bovenstaande stappen 1-3 om naar de sectie 'Locatievideo's' te gaan.
 2. Klik op de video die u wilt bijwerken of verwijderen.
 3. Bewerk de titel van de video om wijzigingen aan te brengen en klik op 'Wijzigingen opslaan'.  
 4. Als u een video wilt verwijderen, klikt u op de blauwe knop 'Verwijderen' eronder. Zodra u een Locatievideo verwijdert, wordt deze niet meer weergegeven op uw TripAdvisor-pagina.

Tips voor het plaatsen van Locatievideo's:

 • Bekijk onze richtlijnen: zorg dat uw video voldoet aan onze richtlijnen voor Locatievideo's voordat u deze plaatst.
 • Houd het kort: korte video's zijn aantrekkelijker. De video's mogen niet langer zijn dan 3 minuten.
 • Houd het afwisselend: toon de verschillende onderdelen van uw gelegenheid. Of het nu een rondleiding door uw Master-suite, een video vanuit de lucht van uw smetteloze golfbaan of een welkomstvideo van uw personeel is. Net als met foto's kunt u het beste verschillende plekken uitlichten!
 • Combineer ze met Mededelingen: als er veranderingen in uw gelegenheid hebben plaatsgevonden, overweeg dan een video te plaatsen met de updates, samen met een Mededeling. Dit kan helpen reizigers aan te trekken.
 • Meer tips: lees onze gids voor het maken van professioneel ogende video's met een kleiner budget.

 • 1. https://www.l2inc.com/research/video-2016
Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2017

TripAdvisor-foto’s: zes veelgestelde vragen van hoteleigenaren

TripAdvisor-foto’s: zes veelgestelde vragen van hoteleigenaren TripAdvisor-foto’s kunnen verschijnen in de sectie ‘Reizigersfoto's’ van uw vermelding op TripAdvisor. Hier vindt u antwoorden op belangrijke vragen die u wellicht heeft over deze foto's:

Wat zijn TripAdvisor-foto's?

TripAdvisor-foto's zijn professionele foto's in opdracht van TripAdvisor. Oyster is eind 2013 verworven door de TripAdvisor Media Group en is gespecialiseerd in het nemen van professionele, eerlijke foto’s van hotels. De fotografen van Oyster bezoeken hotels en nemen honderden stilstaande foto's en panoramische foto’s van 360 graden. De gelegenheden hoeven hier niet voor te betalen. Deze foto's worden vervolgens gepubliceerd op Oyster.com en TripAdvisor.nl.

Waarom is dit een goede kans voor mijn gelegenheid?

Reizigers zijn dol op foto's: ze brengen meer tijd door op de TripAdvisor-pagina’s van gelegenheden die meer dan 30 foto’s hebben, en de meesten boeken niet voordat ze een foto van het hotel, het pension of de B&B hebben gezien.  Foto’s van Oyster zorgen ervoor dat u alle delen van uw gelegenheid uitgebreid kunt laten zien. Deze uitgebreide, onpartijdige foto's kunnen potentiële gasten overhalen om te boeken.  Bovendien worden de foto’s niet alleen op Oyster en TripAdvisor geplaatst, ze kunnen ook publiciteit krijgen via mediapartners van Oyster, zoals USA Today, Fox News Travel, the Travel Channel en anderen. 

Wat gebeurt er nadat Oyster mijn hotel heeft bezocht? 

Oyster verwerkt de foto’s en plaatst ze op Oyster.com en TripAdvisor.nl.  U kunt de afbeeldingen niet bekijken voordat deze worden geplaatst. U mag de afbeeldingen voor uw eigen website gebruiken, zolang u het watermerk van Oyster en de link naar de website erbij plaatst. Oyster kan mogelijk ook een beoordeling schrijven van uw gelegenheid op Oyster.com. Deze beoordeling wordt niet op TripAdvisor weergegeven. 

Waarom heeft mijn gelegenheid geen TripAdvisor-foto’s?

Oyster neemt rechtstreeks contact op met hotels voor een afspraak voor TripAdvisor-fotoshoots. Als u geen TripAdvisor-foto’s heeft, is er nog geen fotograaf van Oyster bij uw gelegenheid langsgekomen.

Er is een probleem met een van de TripAdvisor-foto’s in mijn vermelding. Wat moet ik doen?

Meld hier het probleem bij Oyster. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. 

Kan ik een Oyster-foto in mijn vermelding op TripAdvisor verwijderen?

Om de verwijdering van een foto aan te vragen, dient u hier contact op te nemen met Oyster support. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2014

Foto’s op TripAdvisor: tips voor accommodaties

Foto’s op TripAdvisor: tips voor accommodaties Snelle fotografietips ontworpen om hoteleigenaren te helpen de aandacht van potentiële gasten te trekken.

Volgens een onderzoek van Microsoft, uitgevoerd in 2015,1 neemt de gemiddelde menselijke aandachtsspanne snel af. Sinds 2012 is onze aandachtsspanne gedaald van twaalf seconden tot slechts acht seconden, waardoor deze korter is dan die van een goudvis (van negen seconden). Gezien deze feiten kan het lastig lijken de aandacht van bezoekers aan uw TripAdvisor-pagina vast te houden. Gelukkig bevat het Mediacentrum van TripAdvisor eenvoudig te gebruiken functies die kunnen helpen.

Foto's trekken niet alleen de aandacht van reizigers en bereiken ze niet alleen op een emotioneel niveau, maar onderzoek heeft aangetoond dat reizigers meer tijd besteden op gelegenheidspagina's die minimaal 30 foto's bevatten.  Foto's zijn een belangrijke manier om uw verhaal te vertellen en ze helpen bezoekers een beter beeld te krijgen van uw gelegenheid.  Het gaat echter niet alleen om veel foto's. Het type foto’s dat u kiest is net zo belangrijk.  Hier volgen onze tips over hoe u foto's kunt kiezen om in contact te komen met reizigers en die hun boekingsbeslissingen kunnen beïnvloeden:

DOEN: gebruik professioneel ogende foto’s

Goede foto's zijn een must. In deze tijd is er geen enkel excuus om geen professionele foto's te hebben. Maak u geen zorgen: u hoeft geen fotograaf in te huren. U kunt zelf professionele foto's maken door onze ’Toptips om betere gelegenheidfoto's te maken’ te bekijken.

NIET DOEN: Stockfoto's gebruiken

Stockfoto's zijn saai en niet-authentiek. Iedereen kan algemene foto's van een gastenkamer, lobby of eetruimte kiezen, maar deze laten gasten niet zien wie u bent en wat u te bieden heeft. Hierdoor worden de verwachtingen van reizigers niet op de juiste manier gevormd, wat slechte beoordelingen tot gevolg kan hebben als de echte ervaring niet overeenkomt met wat u laat zien. Uw foto's moeten het verhaal van uw gelegenheid vertellen en laten zien wat u speciaal maakt.

DOEN: werk uw foto's bij op basis van het seizoen

Gasten willen precies zien wat ze kunnen verwachten wanneer ze uw gelegenheid bezoeken, ongeacht de tijd van het jaar. Als dit het midden in de winter is, kunt u de lobby en de warme, gezellige open haard laten zien in plaats van zonnige zwembadfoto's. Gasten boeken ook vaak lang van tevoren. Houd dit in gedachten als u kiest welke foto's prioriteit hebben. Als er doorgaans een lange tijd tussen de boekingen en het verblijf zit, begin dan foto's voor het aankomende seizoen toe te voegen die aansluiten op de zoekopdrachten van reizigers. Vergeet niet, u wilt het zo eenvoudig mogelijk maken voor gasten om zich uw gelegenheid voor te stellen.

NIET DOEN: foto's van andere seizoenen verwijderen

Hoewel u uw typische boekingsperiode tot het verblijf weet, kunnen reizigers vóór of na deze periode onderzoek doen. Ze willen ook zien hoe uw gelegenheid eruitziet voor hun reisdata. In plaats van de seizoensgebonden foto's te verwijderen, kunt u het tabblad 'Foto's beheren' in het Mediacentrum gebruiken om de volgorde van uw foto's aan te passen. Hierdoor kunt u prioriteiten stellen op basis van uw huidige boekingsperiode, terwijl andere foto's nog steeds beschikbaar zijn voor degenen die lastminute of eerder dan gebruikelijk boeken.

DOEN: foto's toevoegen van verschillende aspecten van uw gelegenheid

Potentiële gasten willen alles zien wat uw gelegenheid te bieden heeft, dus het is belangrijk dat u verschillende foto's in uw vermelding laat zien. Abonnees van Bedrijfsvoorsprong kunnen van Favoriete foto's profiteren. Hiermee kunt u zelf de eerste 30 foto's in uw fotocarrousel uitkiezen. U kunt in het algemeen het beste de volgende afbeeldingen kiezen:

 • Gastenkamers: de slaapkamers, opslagruimtes, badkamer en alle unieke of hoogwaardige voorzieningen (technologie, toiletartikelen, etc.)
 • Uitzicht of buitenruimten: de buitenkant van uw gebouw, het zwembad, de tuinen, het dak, uitzicht vanuit uw restaurant of slaapkamers, etc.
 • Gemeenschappelijke ruimten of binnenvoorzieningen: eetruimten, uw lobby, conciërge, vervoer

NIET DOEN: elke foto van uw recente fotoshoot toevoegen

U heeft de foto's van uw recente fotoshoot net binnen en ze zien er prachtig uit! Houd er rekening mee dat, hoewel reizigers dol zijn op foto's, u ook te veel van het goede kunt toevoegen. Niemand wil tien foto's van de buitenkant van uw gebouw of de lobbybar in een iets andere verlichting zien. Dus verfijn de lijst voordat u de foto's plaatst, om ervoor te zorgen dat iedere foto iets unieks laat zien. U kunt op TripAdvisor zelfs uw foto's in albums sorteren, zoals Hotel en voorzieningen, Dineren, Zwembad en strand en Kamer/suite. Abonnees van Bedrijfsvoorsprong kunnen Coverfoto 's voor deze albums in het Mediacentrum selecteren.

DOEN: foto's van verschillende kamers toevoegen. Voeg altijd foto's van uw standaardkamer toe

Kamerfoto's helpen potentiële gasten niet alleen bij het beslissen of ze bij uw gelegenheid willen verblijven, maar u kunt ze ook gebruiken om gasten te overtuigen een duurdere kamer te kiezen.  Haal potentiële gasten binnen door foto's van alle kamertypes toe te voegen. Zorg dat u ze een logische naam geeft, zodat gasten een waarheidsgetrouw beeld krijgen van hun verblijf.

NIET DOEN: alleen het algemene aanbod van uw gelegenheid laten zien

Hoewel het essentieel is om foto's van uw standaardvoorzieningen toe te voegen, betekent dit niet dat u er geen leuke foto's bij kunt doen. Laat de basis zien, maar vergeet niet om de unieke kenmerken van uw gelegenheid te benadrukken. Heeft u een suite met een ongeëvenaard uitzicht? Zorg dat u dit laat zien. Gebruikt u een bepaald lokaal koffiemerk, heeft u een 'Instagramwaardige' muur of luxe beddengoed? Licht deze punten uit met foto's van dichtbij en vergeet niet bijschriften toe te voegen. Hierdoor krijgen gasten het gevoel dat ze een uitgebreid en goed beeld van uw bedrijf krijgen.

DOEN: de stijl en opmaak van uw foto’s variëren

Variatie in het type foto's dat u weergeeft, is het net zo belangrijk als variatie in de stijl van deze foto's. Voeg in plaats van slechts één klassieke foto van uw hotellobby ook close-ups van hoogtepunten toe, zoals uw receptie, een panoramisch uitzicht of bredehoekfoto, of een foto van uw lobby wanneer het druk is. Door voor verschillende perspectieven en foto's te kiezen, voelt het alsof gasten de ruimte zelf ontdekken. Abonnees van Bedrijfsvoorsprong kunnen ook tools in het Mediacentrum gebruiken, zoals Storyboard en Locatievideo's om de aandacht van reizigers te trekken en uw gelegenheid tot leven te brengen.

NIET DOEN: te 'kunstzinnig' aan de slag gaan met uw foto's

Het is belangrijk om de stijl en de hoek van uw foto's af te wisselen. U kunt dit echter beter niet overdrijven. Bezoekers moeten nog steeds snel kunnen begrijpen waar ze naar kijken. Vermijd fisheyefoto's of vervormde afbeeldingen die mogelijk verwarrend kunnen zijn. Het laatste wat u wilt is dat reizigers in de war raken, of nog erger, denken dat u iets probeert te verbergen.

Vergeet tot slot niet dat het bovenstaande is bedoeld als richtlijn, niet als strikte regels die alle gelegenheden moeten volgen. Dus gebruik deze tips en integreer ze in uw online visuele strategie. Maak u echter niet druk als uw foto's niet aan alle tips voldoen. Elke gelegenheid is tenslotte uniek, dus kies wat het beste is voor u en wat uw authentieke verhaal vertelt.

Klaar om de foto's van uw gelegenheid te uploaden en te beheren? Log in op het Management Center om aan de slag te gaan.


 • 1. http://time.com/3858309/attention-spans-Goldfish/
Laatst bijgewerkt: 21 september 2017

Hoe maak ik een geweldig promotiefilmpje voor mijn bedrijf?

Hoe maak ik een geweldig promotiefilmpje voor mijn bedrijf? Met filmpjes kunt u mogelijke gasten op een prachtige wijze laten zien wat uw accommodatie te bieden heeft. Op basis van gesprekken met hoteleigenaars die zelf video's hebben gemaakt, hebben we enkele tips verzameld voor professioneel ogende filmpjes waarmee u de beste aspecten van uw bedrijf kunt laten zien.

Hoe moet ik beginnen?

Bedenk voordat u gaat filmen welke gedeelten van uw gelegenheid u wilt uitlichten. Denk na over waarin uw bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie en maak een filmpje waarin deze kenmerken benadrukt worden.

Het maken van een storyboard, of een schets van de gewenste beelden op rij, is een goede manier om de inhoud van het filmpje te visualiseren voordat u  de camera ter hand neemt. Het is tevens zinvol om een  'ruwe versie' van het filmpje te maken die later naar uw eigen inzicht wordt verfijnd  en definitief wordt gemaakt. Kleine, subtiele veranderingen en een korte generale repetitie kunnen het uiteindelijke product enorm verbeteren.

Wat voor apparatuur heb ik nodig?

Camera

Misschien wel de meest belangrijke factor voor het bepalen van de kwaliteit van uw bedrijfsfilmpje, is de keuze voor het benodigde materieel. Begin hierbij met de camera. Er zijn in beginsel twee soorten apparaten: professionele videocamera's en digitale camera's/mobiele telefoons. Indien u een vakkundig promotiefilmpje wilt maken, is het verstandig om een professionele videocamera te gebruiken.

Statieven

Het gebruik van een statief is sterk aan te raden tijdens het filmen. Deze elementaire accessoire maakt het verschil tussen amateurkwaliteit en professionele kwaliteit voor een filmpje. En het hoeft nog niet eens een duur statief te zijn; zolang het voorkomt dat de camera schokt, kan het wonderen verrichten voor het eindresultaat.

Audio

U moet beslissen of u achtergrondmuziek onder uw filmpje wilt of dat er iemand is die rechtstreeks in de camera spreekt. Onthoud hierbij wel dat mensen uit verschillende landen uw filmpje te zien krijgen en dat de meesten waarschijnlijk de taal van de voice-over niet begrijpen.

Als u kiest voor spraak, is het waarschijnlijk de moeite waard om te investeren in een microfoon. De meeste videocamera's zijn uitgerust met een omnidirectionele microfoon die al het omgevingsgeluid registreert. Vaak registeren ze ongewenste details, zoals windvlagen. Met een externe microfoon die u aansluit op uw videocamera, heeft u meer controle over het geluid dat wordt opgenomen en de kwaliteit daarvan.

Hoe kan ik mijn filmpje er zo professioneel mogelijk uit laten zien?

Belichting

Eén van de meest belangrijke zaken om over na te denken als filmmaker is de kwaliteit en de richting van het licht. Kijk voordat u op de knop 'Opnemen' drukt, goed naar de omgeving en zorg voor de juiste lichtinval.

Als u binnen filmt, heeft u meer controle over de omgeving, maar u heeft dan nog steeds het juiste licht nodig. Versterk uw apparatuur indien nodig met extra, gebalanceerd licht dat natuurlijk en helder overkomt en vervelende schaduwen voorkomt. U kunt het beste een proefscène opnemen en daarna de nodige instellingen veranderen. Mensen die het filmpje zien, moeten niet kunnen zeggen dat u gebruik heeft gemaakt van extra licht.

In het algemeen is buiten filmen eenvoudiger. Kijk even vlug door de lens om te controleren of zon toegevoegde waarde biedt voor de objecten en niet voor overbelichting zorgt. Het tijdstip op de dag kan een enorme invloed hebben op de kwaliteit en sfeer van uw promotiefilmpje. In de fotografie bestaat de term 'het gouden uur'. Hiermee wordt bedoeld dat u het beste tijdens het eerste en het laatste uur zonlicht beeldopnames kunt maken, aangezien de zon dan een elegante, rustige gloed heeft.

Camerabewegingen

Probeer de camera niet te bewegen tijdens het opnemen - over het algemeen kan dit meer kwaad dan goed doen. Houd de camera stil en laat de actie op het scherm plaatsvinden, tenzij u een goede reden heeft om de camera wel te bewegen. Pannen, of de camera horizontaal bewegen, is waar nodig wel aanvaard, maar voorkom zo veel mogelijk dat de camera gaat trillen (nogmaals, een statief is onmisbaar). Probeer tevens plotselinge of schokkerige camerabewegingen te vermijden. Tot slot, loop nooit tijdens het filmen. Dit leidt maar zelden tot een goed resultaat.

Hoe kan ik mijn filmpje bewerken?

Speciale effecten en overgangen

Goede filmpjes hebben weinig nodig op het gebied van speciale effecten. Overgangen, zoals vervagen, beeldovergang of pannen, zijn goede manieren om twee opnames samen te voegen, maar weeg uw keuze zorgvuldig af. Wees hierbij niet te overdadig - niet-gepaste overgangen kunnen afdoen aan de kwaliteit van een promotiefilmpje dat anders uitstekend geweest zou zijn. Eenvoud werkt meestal het beste en levert de meest professioneel ogende resultaten op.

Achtergrondmuziek

Wanneer u ervoor kiest om muziek onder uw filmpje te zetten, denk dan na over de boodschap die u wilt overbrengen. Als muziek op de goede manier wordt ingezet, kan deze de inhoud van uw filmpje versterken en enorm positief beïnvloeden. Probeer verschillende muziek uit totdat u de juiste mix heeft gevonden.

Houd rekening met uw doelgroep en de locatie. Indien het bij uw accommodatie draait om ontspanning, vredigheid en rust, kies dan voor muziek die deze sfeer weergeeft. Indien u een jonger publiek wilt aantrekken dat graag op stap gaat, kunt u beter kiezen voor levendige muziek met een wat sneller tempo.

Feedback ontvangen

Wanneer u eenmaal het filmpje bewerkt heeft en een kant en klaar product beschikbaar heeft, laat dit dan aan uw collega's zien. Luister goed naar hun feedback en neem hun suggesties voor wijzigingen in overweging. Als u een tijdje aan het filmpje heeft gewerkt, kan het gebeuren dat u op een bepaald punt komt waarop het lastig is om er nog objectief naar te kijken. Meningen van anderen zijn daarom altijd handig.

Software en online tutorials

Veel videocamera's worden geleverd met zeer elementaire videobewerkingssoftware. Dit is in uw geval waarschijnlijk voldoende. Bij computers is soms ook al vooraf videobewerkingssoftware geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld een Mac heeft, staat er waarschijnlijk iMovie op deze computer. Indien u software moet aanschaffen, bezoek dan online elektronicazaken of ga naar uw plaatselijke specialist.

Online kunt u veel handleidingen vinden indien u meer hulp nodig heeft bij het maken van uw promotiefilmpje. Vermeld bij uw zoekopdracht altijd welke software u gebruikt wanneer u op internet zoekt. Voor het programma maakt dit vaak niet uit, maar het proces kan van apparaat tot apparaat sterk verschillen.

Hoe plaats ik mijn promotiefilmpje op TripAdvisor?

Coderen

Videofilmpjes op TripAdvisor worden in Flash weergegeven in een resolutie van 320 x 240 pixels. Ongeacht hoe u de content hebt gecodeerd vóór het uploaden, wij coderen de content altijd nogmaals zodat deze aan onze specificaties voldoet. Onthoud dat filmpjes moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Niet groter dan 100 MB
 • Maximaal 10 minuten
 • Met bestandstype AVI, QuickTime, Windows Media of MPEG4
 • Gezinsvriendelijk

Uploaden

Volg deze stappen om uw promotiefilmpje naar TripAdvisor te uploaden:

 • Log in bij het TripAdvisor Management Center (Momenteel dient dit via onze Engelstalige sites te gebeuren, dus meld u aan bij TripAdvisor.com om uw filmpjes te uploaden)
 • Selecteer ‘Manage your TripAdvisor page’ en vervolgens ‘Add/update videos’ 
 • Volg de instructies op het scherm: geef uw video een naam, beschrijf hem en bevestig de naam van uw gelegenheid door te klikken op ‘Yes’. Klik vervolgens op ‘Choose File’ om uw video te selecteren en vink het vakje aan waarin u aangeeft dat u toestemming heeft om de video te plaatsen. Klik dan op ‘Upload my video’ om de video te uploaden.
 • Indien uw filmpje voldoet aan de richtlijnen voor het formaat en de gebruiksvriendelijkheid, zal het binnen 5 dagen online verschijnen. 

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen hebt over promotiefilmpjes, stuur dan een e-mail 
naar video-support@tripadvisor.nl.

 

Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013

Management Center van TripAdvisor: snelstartgids

Management Center van TripAdvisor: snelstartgids Neem uw online reputatie in eigen hand. Laat uw bedrijf groeien op de grootste reiswebsite ter wereld. Het is allemaal binnen handbereik wanneer u zich registreert voor het Management Center van TripAdvisor.

Het Management Center is uw bestemming voor alle aspecten van uw TripAdvisor-vermelding. Van het bijwerken van basisbedrijfsgegevens tot het plaatsen van foto's en het bekijken van analyses: uw Management Center is dé plek waar u moet zijn. Alle geregistreerde en geverifieerde eigenaren hebben toegang tot het Management Center. Om in te loggen, gaat u naar www.tripadvisor.nl/Owners. Indien u bij meer dan één gelegenheid bent aangesloten, selecteert u een gelegenheid die u wilt bekijken of bijwerken uit de lijst.

Management Center 101

Hier is een snelle lijst met de vijf dingen die u in het TripAdvisor-Management Center kunt vinden door het hoofdmenu te gebruiken. Lees hieronder een overzicht van de startpagina en een gids voor algemene Management Center-taken.

 • Vermelding beheren: voeg foto's toe, beheer vermeldingsgegevens, werk voorzieningen bij en meer via het tabblad 'Vermelding beheren'. 
 • Boekingen stimuleren: indien van toepassing, kunnen accommodaties de links om de Bedrijfsvoorsprong en Gesponsorde plaatsingen te beheren vinden op het tabblad Boekingen stimuleren.
 • Marketingtools: trek de aandacht van potentiële (dineer)gasten met de promotionele tools, awards, widgets en raamstickers op het tabblad Marketingtools.
 • Beoordelingen: reageer op beoordelingen, meld een beoordeling en beantwoord vragen van reizigers op het tabblad 'Beoordelingen'.
 • Help en instellingen: krijg antwoord op al uw vragen. Krijg toegang tot de facturering en betalingen, werk e-mailvoorkeuren bij en beheer gebruikerstoegang. Het forum voor eigenaren en het Helpcentrum zijn hier ook beschikbaar via het tabblad Help en instellingen.
Een overzicht van de Management Center-startpagina...

Uw bedrijfslocatie op TripAdvisor wijzigen

Uw bedrijfslocatie op TripAdvisor wijzigen Wanneer en hoe u de locatie van uw gelegenheid op TripAdvisor kunt bijwerken.

TripAdvisor streeft ernaar van alle accommodaties, restaurants en attracties de fysieke vestigingslocatie te vermelden om reizigers de nauwkeurigste informatie te bieden. Dit betekent dat de vermeldingen niet in een andere stad kunnen liggen dan de plek waar ze daadwerkelijk gevestigd zijn. Als uw bedrijf echter onjuist wordt weergegeven, kunt u het adres en de locatie door middel van de volgende stappen bijwerken:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Klik onder het menu 'Vermelding beheren' bovenaan op 'Naam en beschrijving'.
 3. Selecteer het tabblad 'Locatie' in het menu aan de linkerkant.
 4. Werk uw adres en postcode bij, en klik op 'Verzenden'. Opmerking: als uw stad of provincie onjuist is, moet u de instructies hieronder volgen. 
 5. U kunt, indien van toepassing, een versie van uw adres in de lokale taal toevoegen.
 6. Klik vervolgens op 'Speld op de kaart bevestigen' en versleep de speld naar de juiste locatie. We raden u aan de hoofdingang of parkeerplaats te kiezen. Klik op 'Bevestigen' en uw locatie wordt binnen 24 uur op de website bijgewerkt.

Als u denkt dat uw bedrijf op de verkeerde locatie wordt vermeld, en de stad/plaats/staat/provincie is incorrect, kunt u het TripAdvisor-vermeldingenteam op de hoogte stellen door middel van de volgende stappen:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Klik onder het menu 'Vermelding beheren' bovenaan op 'Naam en beschrijving'.
 3. Selecteer het tabblad 'Locatie' in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik op de link 'Verkeerde locatie' naast het veld stad/plaats of provincie/regio.
 5. Vul vervolgens het formulier in met uw opmerkingen en verzend het.

Opgenomen worden in grotere toeristische gebieden

Als uw bedrijf is gevestigd in een kleine plaats of een klein dorp maar officieel erkend wordt als onderdeel van een grotere of bekendere toeristenbestemming, kunnen bedrijven in uw plaats/dorp ook in de zoekresultaten van de bekendere bestemming weergegeven worden. Bijvoorbeeld: The Wine Country Inn bevindt zich in St. Helena, Californië, Verenigde Staten. Echter wordt deze gelegenheid ook vermeld bij de regio Napa Valley, een regio die bekend staat om haar wijntoerisme.

TripAdvisor gebruikt recente, officiële gegevens van plaatselijke overheidsinstanties of VVV-kantoren om kleine plaatsen en dorpen aan de juiste steden, gemeenten en regio's te koppelen.

U kunt een verzoek indienen om uw stad/plaats te laten opnemen in een grotere, bekendere toeristische regio of gemeente door de bovenstaande stappen te volgen. Vermeld de naam van de regio of gemeente waarin uw stad/plaats zich bevindt in het opmerkingengedeelte van het formulier.

De beste manier om de officiële locatie van uw bedrijf te certificeren is door TripAdvisor een officieel document te laten zien, zoals een bedrijfsvergunning of belastingaangifte, uitgegeven door de grotere stad/gemeente. Andere vormen van bewijs zijn o.a. een link naar een pagina op de website van uw plaatselijke VVV waarop wordt aangegeven dat uw kleinere plaats/kleiner dorp onderdeel uitmaakt van een toeristische regio of een document ter verduidelijking van een regionale overheidsinstantie (voorbeelden: provincie, county, staat.)

Opmerking: wij beschouwen postcodes niet als bewijs van locatie en de nabijheid van een grote stad of toeristische regio is geen garantie dat u in de betreffende regio opgenomen wordt.

Hoe lang duurt dit?

Wijzigingen van gelegenheidslocatie vereisen onderzoek door een medewerker van het TripAdvisor-vermeldingenteam. Deze medewerker bekijkt al het door u ingediende bewijs van uw locatie, maar we kunnen niet garanderen dat alle verzoeken tot locatiewijziging worden goedgekeurd. Dit kan een lang proces zijn en duurt ten minste 15 werkdagen. Wij verzoeken u dezelfde aanvraag niet meerdere keren in te dienen. Als u dit wel doet, zorgt dit voor vertraging bij het verwerken van de originele aanvraag en gaan de 15 werkdagen opnieuw in.

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2017

Uw bedrijfscategorie op TripAdvisor wijzigen

Uw bedrijfscategorie op TripAdvisor wijzigen Stap-voor-stapinstructies voor het bijwerken van uw bedrijfscategorie of -type op TripAdvisor.

Vertegenwoordigers van gelegenheden die hun TripAdvisor-bedrijfstype willen bijwerken, kunnen een verzoek hiertoe indienen via het Management Center.

Accommodaties

Zorg ervoor dat uw accommodatie voldoet aan de richtlijnen voor accommodatiecategorieën, voordat u een verzoek indient voor het wijzigen van de categorie. Zodra u dit heeft bevestigd, kunt u deze stappen volgen om een wijzigingsverzoek in te dienen:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Onder 'Hulpmiddelen' in het hoofdmenu, klikt u op 'Contact opnemen met TripAdvisor'.
 3. In het veld 'Vertel ons wat het probleem is' klikt u op 'Bedrijfsgegevens bijwerken'.
 4. Vervolgens selecteert u 'Wijziging accommodatietype aanvragen' en vult u het korte formulier in. Vermeld de links of de vergunningsgegevens waarmee we uw aangevraagde categoriewijziging kunnen verifiëren.
 5. Klik op 'Verzenden'.

Restaurants

Restaurants kunnen hun type cuisine(s) veranderen, bijvoorbeeld van een steakhouse in een pizzeria, door de volgende stappen te volgen:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Klik onder het menu 'Vermelding beheren' bovenaan op 'Cuisines en voorzieningen'.
 3. Werk alle verplichte secties bij.
 4. Klik op 'Verzenden'.

Als u de categorie van uw gelegenheid wilt veranderen, bijvoorbeeld van een 'Koffie- en theehuis' naar een 'Restaurant', dient u een ticket in te dienen bij ons ondersteuningsteam voor eigenaren. Als u een wijziging voor uw gelegenheid wilt indienen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Onder het menu 'Help en instellingen' bovenaan klikt u op 'Contact opnemen met TripAdvisor'.
 3. In het veld 'Vertel ons wat het probleem is' klikt u op 'Bedrijfsgegevens bijwerken'.
 4. Selecteer 'Merkwijziging melden' in het uitklapmenu en vul het korte formulier in. Vermeld de links of de vergunningsgegevens waarmee we uw aangevraagde categoriewijziging kunnen verifiëren.
 5. Klik op 'Verzenden'.

Attracties

Attracties kunnen de details van hun vermelding of type(s) wijzigen, bijvoorbeeld van een bedrijf dat fietstochten organiseert in een bedrijf dat boten verhuurt, door de volgende stappen te volgen:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Klik onder het menu 'Vermelding beheren' bovenaan op 'Naam en beschrijving'.
 3. In de sectie 'Attractiegegevens' aan de linkerkant kunt u alle noodzakelijke secties bijwerken.
 4. Klik op 'Verzenden'.

Hoelang duurt dit?

Wijzigingen van uw bedrijfsgegevens moeten onderzocht worden door een medewerker van het TripAdvisor-vermeldingenteam. Dit kan een lang proces zijn en duurt ten minste 15 werkdagen. Wij verzoeken u uw wijzigingsaanvraag niet meerdere keren in te dienen. Als u dit wel doet, zorgt dit voor vertraging bij het verwerken van de originele aanvraag en gaan de 15 werkdagen opnieuw in.

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2016

Verlaat u het bedrijf? Het bijwerken van TripAdvisor-registraties

Verlaat u het bedrijf? Het bijwerken van TripAdvisor-registraties Meer informatie over het verwijderen van gebruikers van de TripAdvisor-vermelding van uw gelegenheid met de beheertool voor gebruikerstoegang.

De horecabranche verandert voortdurend. Met deze veranderingen worden nieuwe kansen gecreëerd en vinden personeelswisselingen plaats. Hieronder leest u enkele van de veelgestelde vragen die wij krijgen met betrekking tot personeelswijzigingen, en de antwoorden op deze vragen:

"Ik ga weg bij dit bedrijf en ik heb geen toegang meer nodig tot de TripAdvisor-vermelding. Hoe kan ik mijn toegang stopzetten?"

In dit geval kunt u zelf uw TripAdvisor-registratie stopzetten met de beheertool voor gebruikerstoegang:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Selecteer 'Gebruikerstoegang beheren' onder het tabblad 'Help en instellingen' in het hoofdmenu.
 3. Klik op het bewerkingspictogram in uw vak en klik op 'Gebruiker bewerken'.
 4. Klik vervolgens op 'Gebruiker bewerken' en 'Gebruiker verwijderen'.
 5. Voordat u uzelf als gebruiker verwijdert, ontvangt u een waarschuwingsbericht. Vergeet niet: wanneer u uw account verwijdert, dan heeft u niet langer toegang tot het Management Center van uw gelegenheid.

"Ik beheer meerdere gelegenheden op TripAdvisor, maar ik verlaat er nu één. Hoe kan ik mijn registratie voor die gelegenheid stopzetten?"

Als u de toegang tot één gelegenheid in uw portfolio stop wilt zetten, volgt u dezelfde stappen in het Management Center zoals hierboven beschreven.

"Een van mijn werknemers heeft het bedrijf verlaten. Hoe verwijder ik zijn/haar registratie voor mijn bedrijf?

Een registratie van uw bedrijf verwijderen is eenvoudig. Lees hier hoe:

 1. Log in op het Management Center.
 2. Selecteer 'Gebruikerstoegang beheren' onder het tabblad 'Help en instellingen' in het hoofdmenu.
 3. Klik op het bewerkingspictogram in het vak van de werknemer en klik op 'Gebruiker bewerken'.
 4. Klik vervolgens op 'Gebruiker bewerken' en 'Gebruiker verwijderen'.

"Hoe kan ik ervoor zorgen dat er zich geen derden registreren bij mijn gelegenheid?"

Zodra u staat geregistreerd voor het Management Center van uw gelegenheid, ontvangt u een e-mailnotificatie wanneer een nieuw iemand zich hierbij heeft geregistreerd. Zorg ervoor dat u deze e-mails goed leest. Als u de naam en connectie van de nieuwe geregistreerde niet kent, hoeft u alleen de stappen hierboven te volgen om de gebruiker te verwijderen.

"Hoelang duurt het voordat een registratie is stopgezet?"

Nadat u de connectie met uw bedrijf van een gebruiker heeft verwijderd of gewijzigd, wordt de wijziging direct verwerkt.

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2014

TripAdvisor-populariteitsindex: de belangrijkste factoren en hoe u kunt verbeteren

TripAdvisor-populariteitsindex: de belangrijkste factoren en hoe u kunt verbeteren Bekijk meer informatie over de populariteitsscore van TripAdvisor en bekijk tips om de prestaties van uw bedrijf te verbeteren. De populariteitsscore van TripAdvisor is gebaseerd op beoordelingen van gebruikers en geeft uw positie weer ten opzichte van andere bedrijven binnen uw geografische locatie. Uw positie in de populariteitsscore is belangrijk; hoe hoger uw positie, hoe waarschijnlijker het is dat gebruikers uw bedrijf zien als ze in uw omgeving zoeken. Hier volgen de drie belangrijkste factoren die uw positie in de populariteitsscore beïnvloeden en manieren om deze positie te verhogen: Kwaliteit van beoordelingen Hogere bollenwaarderingen hebben een positieve invloed op uw populariteitsscore. Stel verwachtingen van gasten voor aankomst door alle informatie over uw bedrijf up-to-date te houden. Zorg daarnaast dat de foto’s een nauwkeurig beeld van uw bedrijf geven. Voldoe aan of overtref die verwachtingen tijdens hun verblijf en zorg dat de positieve beoordelingen binnen blijven stromen! Aantal beoordelingen...

Alles wat u moet weten over de populariteitsscore van TripAdvisor

Alles wat u moet weten over de populariteitsscore van TripAdvisor Bekijk meer informatie over het populariteitsscore-algoritme van TripAdvisor, waaronder hoe het wordt gebruikt om accommodaties, attracties en restaurants te classificeren en hoe dit zich met de jaren heeft ontwikkeld. De manier waarop de populariteitsscore werkt De populariteitsscore is gebaseerd op de kwaliteit, de recentheid en het aantal beoordelingen dat een bedrijf van gebruikers ontvangt en op de consistentie van die beoordelingen na verloop van tijd. Kwaliteit De bollenwaarderingen die gebruikers geven als onderdeel van hun beoordelingen worden gebruikt om de kwaliteit van de ervaring bij elk bedrijf te classificeren. Alle andere factoren blijven hetzelfde; een bedrijf met meer waarderingen van 5 bollen heeft een hogere positie dan een bedrijf met lagere bollenwaarderingen. Recentheid...

Alles over uw TripAdvisor-bollenwaardering

Alles over uw TripAdvisor-bollenwaardering Hoe uw bollenwaardering wordt berekend, hoe u deze kunt verbeteren en meer.

De meerderheid van de gasten zegt dat TripAdvisor-bollenwaarderingen een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een accommodatie, restaurant of attractie. Sterker nog, 83% vindt dit belangrijk bij het kiezen van een accommodatie, 70% bij het kiezen van een restaurant en 58% bij de bepaling van een attractie.1

Het is duidelijk dat uw TripAdvisor-waardering belangrijk is voor potentiële gasten, én voor uw omzet. Wat niet altijd duidelijk is: wat is een TripAdvisor-bollenwaardering? Om u te helpen uw aanwezigheid op TripAdvisor optimaal te benutten, hebben wij hieronder enkele veelgestelde vragen over TripAdvisor-waarderingen verzameld.

Wat is een TripAdvisor-bollenwaardering?

Uw TripAdvisor-bollenwaardering is een overzicht van de waarderingen van gasten die u beoordeeld hebben. U kunt uw waardering dus zien als het antwoord op: ‘Hoe was de algemene ervaring van gasten bij uw bedrijf?'

Uw bollenwaardering wordt weergegeven op een schaal van 1 tot 5, waarbij 3 gemiddeld is en 5 uitstekend. Zo kunnen potentiële gasten die willen plannen en boeken op TripAdvisor snel een beeld krijgen van uw feedback in de zoekresultaten en op uw pagina.

Hoe wordt mijn bollenwaardering berekend?

Wanneer gasten een beoordeling indienen, kunnen zij uw bedrijf ook een waardering geven op basis van hun algehele ervaring. Uw bollenwaardering wordt bepaald door deze algemene waarderingen.

Wat kan ik doen om mijn bollenwaardering te verhogen?

Hieronder staan enkele tips waarmee u uw TripAdvisor-waardering kunt verbeteren. Gebruik ten eerste de gastenfeedback die u ontvangt in beoordelingen om de gastenervaring te verbeteren. Dat kan betekenen dat u het hotelzwembad renoveert, het menu van uw restaurant uitbreidt of meer training geeft aan het personeel van uw attractie. Hoe fijner de tijd is die een gast bij uw gelegenheid doorbrengt, hoe hoger uw waardering is als ze een beoordeling plaatsen.

En dat brengt ons bij de tweede manier om uw bollenwaardering te verbeteren: meer beoordelingen verzamelen. Meer beoordelingen verzamelen verhoogt de kans op het verbeteren van uw algemene TripAdvisor-waardering. Voor een eenvoudige manier om meer TripAdvisor-beoordelingen te genereren, kunt u de Beoordelingenservice proberen. Deze tool is gratis en u kunt er per e-mail beoordelingsverzoeken mee sturen aan meerdere recente gasten tegelijk.

Is mijn bollenwaardering gekoppeld aan mijn TripAdvisor-populariteitsscore?

Uw bollenwaardering vormt een belangrijk deel van uw TripAdvisor-populariteitsscore. Deze score bepaalt hoe populair uw bedrijf is in vergelijking met andere bedrijven in uw regio. De drie factoren die meewegen voor uw TripAdvisor-populariteitsscore zijn:

 • Kwaliteit: wat uw algemene bollenwaardering is (want de wijsheid van velen helpt reizigers beslissen)
 • Kwantiteit: hoeveel beoordelingen u heeft (want meer feedback geeft een vollediger beeld)
 • Recentheid: hoe oud uw beoordelingen zijn (want recente feedback is nuttiger voor reizigers)

Lees onze gids over 'Alles wat u moet weten over uw TripAdvisor-populariteitsscore."

Hoe kan ik mijn TripAdvisor-bollenwaardering promoten?

Uw bollenwaardering tonen is een geweldige manier om uw gelegenheid te promoten. Want wie wil er nu geen aanbevelingen van andere reizigers uit de hele wereld?

En het promoten van uw reputatie op TripAdvisor is net zo eenvoudig als belangrijk. U kunt gratis een gepersonaliseerde TripAdvisor-widget toevoegen aan uw website. U hoeft alleen maar een stukje code te kopiëren en te plakken, en u toont al uw bollenwaardering, uw recentste beoordelingen en meer, direct op uw eigen website. Het is een sterk signaal voor potentiële gasten om voor u te kiezen.

Alleen accommodaties: Hoe verschilt mijn bollenwaardering van mijn sterrenclassificatie?

Uw sterrenclassificatie wordt bepaald door een derde partij op basis van de beschikbare faciliteiten, het personeel en de voorzieningen in uw gelegenheid. Uw bollenwaardering wordt echter bepaald door reizigers op basis van feedback over hun ervaringen bij u. Hoewel beide systemen nuttig zijn in het tonen van verschillende aspecten van wat reizigers kunnen verwachten, is alleen uw bollenwaardering gebaseerd op waardevolle reizigersfeedback op TripAdvisor. Onthoud: sterrenclassificaties zijn specifiek voor hotels. Restaurants en attracties hebben deze niet op TripAdvisor.


 • 1. Bron: onafhankelijk onderzoek door PhoCusWright onder 14.991 respondenten wereldwijd, in opdracht van TripAdvisor, april 2015.
Laatst bijgewerkt: 11 september 2017

Drie tips van insiders voor betere resultaten op TripAdvisor

Drie tips van insiders voor betere resultaten op TripAdvisor Onze eigen experts geven u tips over hoe u de resultaten van uw gelegenheid op TripAdvisor kunt verbeteren. Hiermee kunt u een positieve invloed uitoefenen op uw rechtstreekse boekingen, uw online reputatie en nog veel meer.

Door alle verschillende TripAdvisor-adviezen op internet komt u misschien informatie of tips tegen die misleidend zijn of zelfs tegen de regels van TripAdvisor zijn. Hoe u het meeste profijt kunt halen uit TripAdvisor is een veel besproken onderwerp en we willen zeker weten dat u over de juiste informatie beschikt. Alleen dan kunt u zo goed mogelijk profiteren van het feit dat uw bedrijf vertegenwoordigd is op 's werelds grootste reiswebsite1.

Met dit in gedachten presenteert het team van TripAdvisor drie stappen waarmee u uw TripAdvisor-resultaten kunt verbeteren.

Laten we eerst eens duidelijkheid scheppen in de gebruikte termen. Uw ‘TripAdvisor-waardering’ is iets anders dan uw ‘TripAdvisor-classificatie’. Zo werkt het:

 • De ervaring die uw reizigers bij u beleven, vormt de basis voor de waardering en de beoordeling van uw gelegenheid.
 • Op basis van die beoordelingen krijgt uw gelegenheid een totale TripAdvisor-waardering. De hoogst mogelijke score is 5.
 • Uw TripAdvisor-waardering vormt dan een factor in de totale TripAdvisor-classificatie van uw gelegenheid tussen andere gelegenheden in uw regio. De TripAdvisor-classificatie wordt ook wel de Populariteitsscore genoemd.
 • Hoe beter uw waarderingen en hoe recenter uw beoordelingen zijn, hoe hoger uw gelegenheid kan komen te staan in de TripAdvisor-classificatie.

We gaan nu verder met de tips voor het verbeteren van uw TripAdvisor-classificatie:

Richt u op offline dienstverlening (in de gelegenheid) om online resultaten te behalen

Wilt u meer beoordelingen van gasten en een hogere waardering op basis van die beoordelingen? Zorg er dan voor dat de bezoeker een geweldige ervaring bij u beleeft. Wat u wel of niet doet tijdens het verblijf van een bezoeker, bepaalt de ervaring van de gast en de daaruit voortvloeiende beoordeling. Gedraag u van het moment van aankomst tot het moment van vertrek en alles daar tussenin zo hartelijk en gastvrij mogelijk en laat zien dat u zich voor uw gasten inspant.

Hiermee kunt u de beoordelingen over uw gelegenheid op TripAdvisor als het ware sturen. Welke complimenten komen terug in positieve beoordelingen? Beschouw deze als toonbeelden van wat u al goed doet ten behoeve van de klantervaring en zoek manieren om de klantervaring nog verder te verbeteren. Als u dit erg lastig lijkt, richt u dan op één aspect waarmee uw gelegenheid zich onderscheidt van de concurrentie en bied een ervaring die u zelf ook graag zou beleven als u op reis was. U heeft misschien niet de middelen en het budget om alles wat u wenst meteen uit te voeren, maar u kunt nu wel al stappen gaan ondernemen. Wees oprecht en vastberaden. Dan komen de gasten en hun beoordelingen vanzelf.

Reageer op negatieve beoordelingen en benut deze optimaal

Sommige gelegenheden willen negatieve beoordelingen negeren of verbergen. Er zijn twee redenen waarom u het tegenovergestelde moet doen. Als u een Managementreactie schrijft naar aanleiding van een negatieve beoordeling (en uiteraard ook positieve beoordelingen), laat u aan mogelijke toekomstige gasten zien dat u feedback op prijs stelt en de beste klantervaring wil bieden. Dat is reden nummer één.

Uit een recent onderzoek van PhoCusWright blijkt dat online reputatiemanagement het grootste investeringsgebied van hoteleigenaren is in 20162. Reageren op beoordelingen heeft dan misschien niet direct invloed op uw TripAdvisor-classificatie, maar er kunnen meer boekingen en mogelijk meer beoordelingen uit voortvloeien.

De tweede reden waarom u gebruik zou moeten maken van negatieve beoordelingen is dat feedback van gasten u de mogelijkheid geeft om operationele verbeteringen door te voeren. Misschien staat u zo dicht op de dagelijkse gang van zaken dat u iets over het hoofd ziet wat een nieuwe gast meteen opvalt. Elke beoordeling is een kijkje in de ervaring van de gast bij uw gelegenheid. Was de kamer van een gast niet schoon genoeg? Bespreek dit dan met het schoonmaakpersoneel en geef het personeel indien nodig extra training. Door middel van overweging, communicatie en implementatie kunt u feedback omzetten in een betere ervaring voor alle gasten in de toekomst. Dit kan weer een enorme invloed hebben op uw TripAdvisor-waarderingen en vervolgens op uw TripAdvisor-classificatie.

Bied GEEN incentives aan in ruil voor beoordelingen

Incentives, zoals het aanbieden van vouchers of upgrades in ruil voor het schrijven van een beoordeling, zijn zelfs tegen de regels van TripAdvisor. Speciale behandeling of korting kan immers de juistheid of nauwkeurigheid van beoordelingen van gasten beïnvloeden. Beoordelingen waarvoor incentives zijn aangeboden worden verwijderd, zodat deze geen invloed hebben op uw TripAdvisor-classificatie. Bovendien kunnen er sancties geheven worden tegen uw gelegenheid of classificatie. Sterker nog, bedrijven die incentives aanbieden aan gasten voor het schrijven van een beoordeling, komen niet in aanmerking voor TripAdvisor-prijzen, zoals de Travellers’ Choice Awards of het Certificaat van uitmuntendheid.

Maak in plaats daarvan gebruik van een van de gratis marketingtools die TripAdvisor aanbiedt aan bedrijfseigenaren voor het verzamelen van meer beoordelingen, zoals onze gratis tool Beoordelingenservice. Hiermee kunt u recente gasten een e-mail sturen waarin u hen vraagt om een beoordeling te schrijven. Binnen enkele minuten maakt en verzendt u een aangepaste en professioneel ogende e-mail aan maximaal 1000 recente gasten tegelijk. Hoteleigenaars hebben ons verteld dat contact leggen met gasten tijdens het verblijf ook een positieve werking kan hebben. Organiseer een evenement waar gasten en hoger personeel kennis met elkaar kunnen maken of vraag bij elk bezoek hoe het met de gast gaat en of u hem of haar ergens bij kunt helpen. Dit soort interactie maakt een oprechte indruk op reizigers, zelfs wanneer ze alweer thuis zijn en hun ervaringen en meningen met anderen gaan delen.

Als u deze drie stappen opvolgt, bent u goed op weg om uw TripAdvisor-waardering en -classificatie te verbeteren. Al vele van de 5,3 miljoen accommodaties, restaurants en attracties op TripAdvisor hebben hun voordeel gedaan met deze tips. Volgt u hun voorbeeld?

Vergeet niet: als u aanbevelingen of tips wilt over hoe u succesvol kunt zijn op TripAdvisor, kunt u het beste de bron raadplegen, TripAdvisor Insights , voor de laatste tips van insiders, het laatste nieuws of de nieuwste trends in de branche.


 • 1. bron: comScore Media Metrix voor websites van TripAdvisor, wereldwijd, juli 2015
 • 2. bron: TripBarometer 2015
Laatst bijgewerkt: 23 september 2013