Uw bedrijf op TripAdvisor claimen

De eerste stap is de gratis TripAdvisor-tools te benutten.

Uw bedrijf op TripAdvisor claimen

Zorg dat uw bedrijf op TripAdvisor wordt vermeld

Zorg dat uw bedrijf op TripAdvisor wordt vermeld

Een vermelding aanvragen en beoordelingen ontvangen op TripAdvisor

 

TripAdvisor is de grootste reiswebsite ter wereld, die elke maand wordt bezocht door miljoenen reizigers die een reis willen plannen. Accommodaties, restaurants en attracties kunnen gratis op TripAdvisor vermeld worden!  Op TripAdvisor komt uw bedrijf onder de aandacht van een groot, geïnteresseerd publiek en hebt u toegang tot tal van gratis marketingtools. Uw bedrijf vermelden is heel eenvoudig: laten we meteen beginnen.

Hoe kunt u een vermelding aanvragen voor uw bedrijf?

Er zijn twee manieren: een vertegenwoordiger van uw bedrijf kan een vermelding aanvragen of een gebruiker van TripAdvisor kan een beoordeling over uw gelegenheid schrijven en een vermelding aanvragen.

Ga voordat u een vermelding aanvraagt naar  om te controleren of uw bedrijf niet reeds op TripAdvisor is toegevoegd door een reiziger. Voer de naam van uw bedrijf in het veld in. Als uw bedrijf verschijnt in het uitklapmenu met resultaten, dan heeft een reiziger al een vermelding aangevraagd. Selecteer uw bedrijf in het uitklapmenu en klik op de knop ‘Claim uw bedrijf’ om te bevestigen dat u verbonden bent aan de gelegenheid..

Als uw bedrijf al wordt vermeld, dan moet u die vermelding claimen in plaats van een nieuwe vermelding aan te maken. TripAdvisor staat slechts één vermelding per gelegenheid toe. Voor meer informatie over hoe u uw vermelding kunt claimen en toegang kunt krijgen tot het Management Center (waar u uw TripAdvisor-vermelding en beoordelingen kunt beheren), bekijk onze snelstartgids.

Een vermelding aanvragen

IAls uw bedrijf nog niet op TripAdvisor vermeld wordt, ziet u geen zoekresultaten in het uitklapmenu. Klik in dat geval op de link ‘Vraag vandaag nog een vermelding aan’ onder de zoekbalk. U wordt dan naar een pagina geleid waar u een vermelding voor uw gelegenheid kunt aanvragen.

Om het aanmeldproces te starten, moet u verschillende soorten gegevens verstrekken over uw bedrijf. Redacteurs van TripAdvisor gebruiken deze gegevens om te controleren of uw bedrijf voldoet aan onze vermeldingscriteria en om de beste categorie voor uw bedrijf op de website te bepalen. Vul het aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in zodat we uw bedrijf nauwkeurig kunnen vermelden. Hieronder vindt u meer informatie over elke sectie van het formulier.

Uw gegevens

Het gedeelte ‘Uw gegevens’ helpt TripAdvisor bij het verifiëren van uw e-mailadres en uw verbintenis met het bedrijf. Geef uw naam, uw relatie met het bedrijf en uw e-mailadres op. Controleer of uw e-mailadres juist is, want we sturen u een bericht als uw vermelding wordt gepubliceerd op TripAdvisor. Vervolgens kunt u uw verband met de gelegenheid aanmelden om gebruik te kunnen maken van de gratis tools.

De gegevens van uw gelegenheid vermelden

Vervolgens verstrekt u de gegevens van uw bedrijf inclusief de officiële naam en het officiële adres. Zodra u uw adres heeft ingevoerd, plaatst u de markering op de correcte locatie op de kaart. De locatie van uw gelegenheid op de kaart wordt op de website aan reizigers getoond terwijl ze hun reis plannen. U dient ook de website en het telefoonnummer van uw bedrijf te vermelden. 

Onthoud dat de redacteuren van TripAdvisor uw website of de website van een partner (zoals een VVV- of reserveringswebsite) gebruiken om de informatie die u verstrekt te verifiëren. Daarom is het zeer belangrijk dat de gegevens die u indient voor uw vermelding, overeenkomen met uw website en andere bronnen.

Gegevens gelegenheid

U moet ook een aantal gedetailleerde vragen over uw type gelegenheid beantwoorden. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat uw bedrijf in de juiste categorie en met zo veel mogelijk relevante informatie wordt vermeld. Bekijk de onderstaande categorieën voor meer bijzonderheden over uw specifieke type gelegenheid:

Accommodaties: als u de eigenaar van een accommodatie bent, wordt uw gelegenheid vermeld in het accommodatiegedeelte van TripAdvisor voor uw bestemming. U dient een aantal specifieke gegevens te verstrekken zodat we uw gelegenheid in de juiste categorie binnen dat gedeelte kunnen plaatsen:

 • Totaal aantal kamers
 • Prijsklasse
 • Vereisten minimumverblijf
 • Of u personeel en beveiliging ter plaatse hebt
 • Of schoonmaken van de kamer is inbegrepen
 • Gegevens over receptiemedewerkers
 • Of het kamers met badkamer zijn

U kunt ook aanvullende informatie over voorzieningen verstrekken, bijvoorbeeld of uw gelegenheid gratis ontbijt aanbiedt, suites heeft, er toegang tot tennis-/golfbanen en stranden/zwembaden is en of er gebruik gemaakt kan worden van fitnesscentra, internet, etc. Deze bijzonderheden worden opgenomen in het gedeelte 'Voorzieningen' van uw vermelding, zodat reizigers kunnen zien wat ze mogen verwachten in uw gelegenheid. Naast deze kenmerken maken we gebruik van officiële, lokale classificaties om te bepalen of uw gelegenheid op TripAdvisor moet worden vermeld in de categorie Hotels, B&B’s/Pensions of Bijzondere accommodaties.

Lees voor meer informatie hier onze vermeldingsrichtlijnen voor accommodaties.

Restaurants: restaurantvermeldingen worden getoond in het gedeelte 'Restaurants' van TripAdvisor. Onafhankelijke restaurants die zijn geopend voor het algemene publiek kunnen worden vermeld. U wordt gevraagd informatie te verstrekken over uw soort restaurant (gewoon restaurant, café of fastfood), het type cuisine, prijzen en eventuele bijzondere voorzieningen. Deze items worden op uw vermeldingspagina weergegeven en helpen reizigers beslissen of ze in uw restaurant dineren.

Lees hier onze volledige vermeldingsrichtlijnen voor restaurants.

Voor meer informatie en advies over hoe restaurants het meeste uit TripAdvisor kunnen halen, klikt u hier.

Attracties: selecteer een categorie die uw attractie het beste omschrijft. Als geen van de vermelde typen attracties van toepassing is op uw bedrijf, selecteert u 'Anders'. U kunt ook uw aanbevolen verblijfsperiode, prijsgegevens en details van andere voorzieningen vermelden (badkamerfaciliteiten, kluisjes, etc.).

Om in het gedeelte ‘Attracties’ op TripAdvisor te worden vermeld, moet uw gelegenheid een permanente gelegenheid zijn (geen seizoensaccommodatie) met een officiële naam, adres en telefoonnummer. De reguliere vertrektijden van de attractie moeten worden vermeld op een website of in een brochure evenals de geplande vertreklocaties (indien deze variëren). Tourorganisaties kunnen in aanmerking komen als attractie als ze hun eigen tours organiseren, worden erkend door de gemeente of VVV en een website hebben.

Lees voor meer informatie hier onze vermeldingsrichtlijnen voor attracties. 

Voeg een beschrijving van de gelegenheid toe

Een beschrijving geeft reizigers meer informatie over uw bedrijf. Ze moet in uw plaatselijke taal zijn geschreven en mag geen HTML-codes, telefoonnummers, internet/-e-mailadressen of tekst IN ALLEEN HOOFDLETTERS bevatten. Het is verstandig deze beschrijving kort te houden, zodat gasten snel de belangrijkste punten kunnen vinden en een beslissing kunnen nemen.

Kies een foto

Met een foto van uw bedrijf kunt u een sterke eerste indruk maken op reizigers. De foto zal worden getoond op uw vermeldingspagina. en moet het bestandsformaat .jpg of .gif hebben (veelgebruikte formaten voor foto’s). We accepteren geen afbeeldingen met kaders of logo’s of bestanden die groter zijn dan 100 kB.

De vermelding verzenden

Nadat u hebt gecontroleerd of alle ingevoerde informatie juist is, plaatst u een vinkje in het vakje onderaan het formulier om aan te geven dat u een vertegenwoordiger van het bedrijf bent, dat de informatie die u hebt verstrekt juist is en dat u bevoegd bent om de afbeelding te plaatsen. Klik vervolgens op de knop ‘Verzenden’ om de procedure af te ronden.

Volgende stappen

Nadat u uw vermelding hebt aangevraagd, verifiëren redacteurs van TripAdvisor uw gegevens en wordt gecontroleerd of uw gelegenheid voldoet aan de richtlijnen voor het type bedrijf dat u hebt geselecteerd. Dit duurt meestal ongeveer vijf werkdagen.

  Laatst bijgewerkt: 6 april 2016  

Verifiëren dat u een bedrijfsvertegenwoordiger bent bij TripAdvisor

Verifiëren dat u een bedrijfsvertegenwoordiger bent bij TripAdvisor Om de beveiliging voor accounts van gelegenheden op TripAdvisor te verbeteren, hebben we een verificatieverplichting in ons registratieproces opgenomen. Deze verplichting helpt fraude voorkomen, maakt rekenschap mogelijk en beschermt de integriteit van de website zowel voor de miljoenen consumenten die op TripAdvisor vertrouwen voor waardevol reisadvies als de bedrijven die zichzelf via onze website promoten.

Wat betekent dit voor mij?

Alle geregistreerde bedrijfseigenaren op TripAdvisor moeten een procedure afronden om hun identiteit en verbintenis met al hun bedrijven te verifiëren. Deze procedure bestaat uit een paar eenvoudige stappen en moet één keer worden voltooid voor elk geregistreerd individu voor elk bedrijf.

Dankzij de verificatieprocedure kunnen we een extra beveiligingslaag voor de community toevoegen door te controleren wie toegang heeft tot een account. Zodra de verificatieprocedure is voltooid, kunnen we samen met u problemen met uw vermelding op TripAdvisor oplossen, omdat we weten dat u daadwerkelijk verbonden bent met de gelegenheid.

Voer de eenvoudige stappen hieronder uit om uw verbintenis met uw bedrijf te verifiëren. Deze procedure is snel en eenvoudig. Zodra u onze voorwaarden heeft gelezen, hier akkoord mee bent gegaan en uw identiteit is vastgesteld, kunt u alle beschikbare hulpmiddelen in uw Management Center gebruiken.

Hoe voltooi ik de verificatieprocedure?

Het is eenvoudig. Registreer u eerst als een bedrijfsvertegenwoordiger van uw gelegenheid op TripAdvisor, als u dit nog niet heeft gedaan:

 1. Ga naar www.TripAdvisor.nl/Owners
 2. Voer uw bedrijfsnaam in en selecteer deze in het uitklapmenu.
 3. Volg de aanwijzingen om uw registratie af te ronden.

Als u zich pas heeft geregistreerd als gebruiker, wordt u gevraagd de verificatieprocedure te voltooien voordat u naar het Management Center kunt gaan. Als u zich al heeft geregistreerd, maar nog niet heeft geverifieerd, kunt u ook de vraag krijgen beveiligingsmaatregelen voor verificatie te voltooien wanneer u inlogt bij het Management Center.

In beide gevallen vragen we u twee vakjes aan te vinken: een vakje waarin u aangeeft dat u een geautoriseerd vertegenwoordiger van uw gelegenheid bent en een vakje waarin u akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.U kunt vervolgens verder gaan en uw identiteit verifiëren.

U kunt op een aantal manieren verifiëren, afhankelijk van de gegevens die we hebben van uw bedrijf. De meest voorkomende manieren om uw identiteit te verifiëren zijn telefonisch of met een creditcard (er wordt niets in rekening gebracht). Meer informatie over deze methodes vindt u hieronder.

In sommige gevallen is verificatie via e-mail ook een mogelijkheid. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een e-mail met eenvoudige instructies. Daarnaast kan een andere vertegenwoordiger van uw bedrijf u uitnodigen voor verificatie met behulp van de beheertool voor gebruikerstoegang. U ontvangt in dit geval een geautomatiseerde e-mail met instructies om uw verificatie te voltooien.

Telefonisch verifiëren:

Als u telefonisch verifiëren kiest, wordt het telefoonnummer van uw bedrijf weergegeven. Dit moet het telefoonnummer van uw bedrijf zijn, niet uw persoonlijke telefoonnummer. Als het weergegeven nummer incorrect of gedateerd is, klik dan op de link ‘Update aanvragen’ onderaan het vak. Volg daarna de instructies om een update aan te vragen.

Als het nummer correct is, kies dan een methode om uw verificatiecode te ontvangen. Dit kan door middel van een telefoongesprek of via sms.  Als u een toestelnummer wilt gebruiken, kunt u dat in het daarvoor bestemde veld invoeren en verdergaan.Ons systeem belt u of stuurt u een sms met de viercijferige verificatiecode. Voer deze vier cijfers in het weergegeven vak in en klik op ‘Code indienen’. 

Gefeliciteerd, u heeft uw identiteit telefonisch geverifieerd!

Verificatie met behulp van een creditcard:

Als de telefonische verificatie niet werkt, kunt u ook een creditcard gebruiken. De kaartgegevens die u verstrekt zijn uitsluitend voor verificatiedoeleinden. Er wordt $ 1 op de kaart vastgehouden zodat we de geldigheid van de kaart en uw identiteit kunnen verifiëren, maar er wordt niets daadwerkelijk in rekening gebracht.

De kaart die u gebruikt moet op uw naam staan, niet op die van uw manager of een collega. U wordt gevraagd de volgende kaartgegevens te verstrekken:

 • Uw land (land waarin de kaart is uitgegeven)
 • Type betaalpas (Visa, American Express, etc.)
 • Creditcardnummer
 • Naam kaarthouder
 • Vervaldatum
 • Veiligheidscode op de achterkant van de kaart
 • Facturatiegegevens (inclusief uw naam, adres en postcode, samen met het landnummer en het telefoonnummer)

Zodra u uw gegevens met succes heeft verzonden, wordt er een bevestigingsbericht op het scherm weergegeven. U wordt vervolgens naar het Management Center voor uw gelegenheid geleid.

Wat als ik nog vragen heb?

Als u problemen ondervindt, kunt u altijd contact met ons opnemen! We helpen u graag, zodat u het TripAdvisor Management Center kunt gebruiken om uw bedrijf te laten groeien.

Voor hulp bij de verificatieprocedure kunt u bellen naar +44 203 318 5019.

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2013

Beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding

Beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding

Meer informatie over het beheren van de toegang tot uw TripAdvisor-vermelding

U kunt de lijst van personen met toegang tot het TripAdvisor-Management Center van uw bedrijf heel eenvoudig bijhouden met de nieuwe beheertool voor gebruikerstoegang. Gebruik de tool om nieuwe gebruikers uit te nodigen en oude gebruikers te verwijderen.

De beheertool voor gebruikerstoegang gebruiken

Als u wilt beheren wie toegang heeft tot uw TripAdvisor-vermelding, logt u in op uw Management Center en selecteert u 'Gebruikerstoegang beheren' onder het tabblad 'Profiel' van het hoofdmenu.  

Op deze pagina ziet u een volledige lijst van alle geregistreerde gebruikers die uw TripAdvisor-pagina beheren. U ziet daarnaast hun TripAdvisor-gebruikersnaam, connectie met het bedrijf en de producten waar zij toegang tot hebben (indien van toepassing).

Instructies over het uitnodigen, verifiëren en verwijderen van gebruikers vindt u hieronder. Let op: voordat u wijzigingen kunt aanbrengen, moet u mogelijk opnieuw uw identiteit verifiëren als bedrijfsvertegenwoordiger van uw gelegenheid. Als dit het geval is, dan ziet u een oranje knop 'Identiteit verifiëren' aan de rechterkant van de pagina. Klik hierop om opnieuw te verifiëren.

Nieuwe gebruikers uitnodigen

Als u een nieuwe gebruiker toevoegt, geeft u de betreffende persoon de mogelijkheid om te reageren op beoordelingen, foto's te uploaden en bedrijfsgegevens bij te werken. Klik op de plusknop om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, voeg het e-mailadres van deze persoon toe en klik vervolgens op 'Uitnodiging verzenden'. Een e-mail wordt verzonden waarin deze persoon gevraagd wordt om zijn/haar functie bij uw bedrijf te bevestigen en de voorwaarden van TripAdvisor te accepteren. Hij/zij heeft vervolgens toegang tot het Management Center voor uw gelegenheid.

Wie moet ik uitnodigen? Over het algemeen kunt het beste toegang verlenen aan de gebruikers die uw Managementfoto's bijwerken, Managementreacties schrijven of tools zoals Beoordelingenservice gebruiken om nieuwe beoordelingen te verzamelen. Bij accommodaties kunt u de personen die de Bedrijfsvermelding, Bedrijfsvoorsprong en Onmiddellijk boeken-campagnes van uw gelegenheid beheren ook uitnodigen. Soms nodigen bedrijven ook vertegenwoordigers van een derde partij uit, zoals reisbureaus, voor toegang tot hun Management Center.

Gebruikers verifiëren

In sommige gevallen hebben de vertegenwoordigers van uw bedrijf zich geregistreerd voor uw gelegenheid, maar hebben ze het verificatieproces niet voltooid. Het is belangrijk om de verificatie te voltooien, want het biedt een extra beveiligingslaag door te controleren wie toegang heeft tot een bedrijfsaccount.

Als een gebruiker niet geverifieerd is, dan ziet u een blauw uitroepteken naast zijn/haar naam. Klik op het bewerkingspictogram in zijn/haar vak om de verificatieprocedure te voltooien en klik vervolgens op 'Deze gebruiker verifiëren'.

Gebruikers verwijderen

Het is belangrijk dat uw lijst met gebruikers up-to-date is. Als er iemand weggaat bij uw bedrijf, kunt u de toegang verwijderen door op het pictogram 'Gebruiker verwijderen' te klikken in het vak van de gebruiker. Wanneer u een gebruiker verwijdert, heeft deze persoon niet langer toegang tot het Management Center van uw gelegenheid.

Wie moet ik verwijderen? U kunt het beste alleen de huidige vertegenwoordigers van uw bedrijf toegang verlenen tot uw Management Center.

Veelgestelde vragen:

Ik moet de eigenaar van ons abonnement op Bedrijfsvoorsprong wijzigen. Hoe doe ik dat?

Als u de eigenaar van een betaald product als Bedrijfsvoorsprong wilt wijzigen, dient u een online klantenserviceticket in te vullen. Dat doet u zo:

 • Ga naar het Management Center.
 • Klik op 'Online hulp vragen' in het venster Contact opnemen met TripAdvisor. 
 • Selecteer 'Bedrijfsvoorsprong' onder 'Vertel ons wat het probleem is'.
 • Selecteer 'Accounttoegangsmachtigingen bijwerken' als het subonderwerp.
 • Voeg details van alle aan te brengen wijzigingen toe in het opmerkingenveld.

Ik heb per ongeluk iemand verwijderd. Wat nu?

Dit kan gebeuren. Gelukkig kunt u gebruikers eenvoudig opnieuw toevoegen. U kunt iemand uitnodigen om zich opnieuw te registreren door te klikken op de toevoegknop en opnieuw het e-mailadres van de persoon in te voeren. Een e-mail wordt verzonden waarin deze persoon gevraagd wordt om zijn/haar functie bij uw bedrijf te bevestigen en de voorwaarden van TripAdvisor te accepteren. Zodra dit gedaan is, krijgt hij/zij weer toegang tot uw vermelding.  

Waarom staan er zo veel eigenaren geregistreerd bij mijn vermelding?

Vanaf het moment dat uw gelegenheid voor het eerst vermeld werd op TripAdvisor, zijn werknemers gekomen en weer gegaan, heeft de gelegenheid mogelijk een andere eigenaar gekregen of zijn er functies gewisseld. We raden u hoe dan ook aan de lijst van de huidige gebruikers te controleren, ontbrekende gebruikers toe te voegen of gebruikers bij te werken die gedateerd zijn.

Ik ken een van de bij mijn gelegenheid geregistreerde personen niet. Wat moet ik doen?

Controleer eerst of de persoon gerelateerd is aan derde partijen waar u mee samenwerkt. Als dit niet zo is, verwijder hem/haar dan van uw gelegenheid.

Als een verdacht iemand geregistreerd staat bij uw gelegenheid, moet u hem/haar eerst verwijderen als gebruiker via de pagina 'Gebruikerstoegang beheren'. Meld de situatie vervolgens onmiddellijk aan ons Team voor Contentintegriteit door een ticket op ons forum voor eigenaarsondersteuning in te dienen. Dat doet u zo:

 • Ga naar het Management Center.
 • Klik op 'Online hulp vragen' in het venster Contact opnemen met TripAdvisor.
 • Selecteer 'Toegang tot Management Center bijwerken' onder 'Vertel ons wat het probleem is'.
 • Selecteer 'Verdachte geregistreerde melden’ onder 'Wat wilt u doen?'.
 • Vul de naam van de verdachte geregistreerde persoon in en zorg ervoor dat u een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving geeft van deze persoon en zijn/haar connectie met de gelegenheid.
Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2016