Zo te zien gebruik je een niet door ons ondersteunde browser. Het is mogelijk dat de TripAdvisor website nu niet goed wordt weergegeven.
We ondersteunen de volgende browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
  • Beoordeling
  • INSCHRIJVEN
  • Internationale sites
Claim uw vermelding
Ontvang boekingen op TripAdvisor met
Onmiddellijk boeken
  • Beheer vanaf het begin de gastenrelatie
  • Geen risico’s met het eenvoudige commissiemodel waarbij u betaalt voor verblijven
  • Geen kosten vooraf en u zit nergens aan vast
Boek op
TripAdvisor
Hoe werkt het?
Dankzij onmiddellijk boeken hebben reizigers alle gegevens die ze nodig hebben om rechtstreeks bij u op TripAdvisor te boeken:
Boek op
TripAdvisor
Boek rechtstreeks bij uw hotel
Boek nu
Makena Beach & Golf Resort
Het is een manier om verkeer op TripAdvisor rechtstreeks om te zetten in inkomsten. Ik hoefde niet lang na te denken om het bedrijf hiervoor aan te melden. We zouden bijna gek zijn als we het niet deden.
Randy Parker, Director of Sales | Makena Beach & Golf Resort, Hawaii
Wat zijn de kosten?
Dankzij ons eenvoudige commissiemodel waarbij u betaalt voor verblijven, loopt u geen risico en zit u nergens aan vast:
15 %
Commissie
Ontvang de helft van alle reizigersweergaven van 'Boeken op TripAdvisor'1 en alle boekingen die hieruit voortkomen
12 %
Commissie
Ontvang een kwart van alle reizigersweergaven van 'Boeken op TripAdvisor'1 en alle boekingen die hieruit voortkomen
Aan de slag!
TripAdvisor werkt al samen met de beste connectiviteitspartners van de wereld om onmiddellijk boeken mogelijk te maken voor hotels. Kijk of u in aanmerking komt voor deelname.
Mogelijk gemaakt door toonaangevende connectiviteitspartners, waaronder:
* TripAdvisor LLC is geen boekingsagentschap en onze dienstverlening aan de gebruikers van deze site is kosteloos ... (meer)
Zo te zien gebruik je een niet door ons ondersteunde browser. Het is mogelijk dat de TripAdvisor website nu niet goed wordt weergegeven.
We ondersteunen de volgende browsers: Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Mac: Safari.
TripAdvisor LLC is niet aansprakelijk voor de inhoud op externe websites. Belastingen en toeslagen zijn niet inbegrepen bij aanbiedingen.

1. Als reizigers ‘Boek on TripAdvisor’ in PriceFinder zien als ze zoeken naar tarieven en beschikbaarheid.