TripAdvisor WiFi Plus

Stimuleer terugkerende gasten van uw restaurant en verhoog loyaliteit van gasten met TripAdvisor WiFi Plus.

TripAdvisor WiFi Plus

Verzamel 70% meer beoordelingen met TripAdvisor WiFi Plus

Verzamel 70% meer beoordelingen met TripAdvisor WiFi PlusTripAdvisor WiFi Plus biedt uw restaurant een eenvoudige en krachtige marketing tool om in contact te komen met uw gasten.

Verbeter uw gastenervaring

Het aanbieden van wifi aan uw gasten is vanzelfsprekend, maar wat als het meer kan opleveren voor uw bedrijf? Bouw betere relaties op met uw gasten met een wifi-ervaring op maat. Verzamel e-mailadressen, stuur geautomatiseerde e-mailcampagnes, beoordelingsverzoeken en meer met TripAdvisor WiFi Plus.

Verzamel meer beoordelingen en stimuleer terugkerende bezoeken

Zo werkt het: met TripAdvisor WiFi Plus hebben dineergasten naadloos toegang tot uw gratis gastenwifi via een vooraf geconfigureerde aanmeldpagina van uw restaurant waar ze zich kunnen aanmelden met de inloggegevens van hun socialmedia-account of hun e-mailadres.

Zodra dineergasten inloggen, zet TripAdvisor WiFi Plus het gesprek met uw gasten voort door ze automatisch een herinnering te sturen om een TripAdvisor-beoordeling te plaatsen. Met deze eenvoudige herinnering kunt u tot 70% meer beoordelingen verzamelen.*

U heeft geen marketingervaring of kennis over coderen nodig. Met TripAdvisor WiFi Plus kunt u andere belangrijke geautomatiseerde marketingberichten via e-mail instellen om uw gasten een fijne verjaardag te wensen, kortingen of loyaliteitsbeloningen aan te bieden, 'we missen u'-e-mails te versturen en meer.

Krijg nuttige inzichten in uw gasten

Zodra dineergasten inloggen op de wifi, kunt u hun gedrag beter begrijpen met nuttige inzichten. U weet hoeveel nieuwe gasten u heeft, wie zich aanmeldt en meer. Hoe meer u weet, hoe beter de gastenervaring is die u in de toekomst kunt bieden.

...

Laat uw bedrijf groeien met TripAdvisor WiFi Plus