Genereer meer verkeer met Tripadvisor-advertenties

Dineergasten die op Tripadvisor naar restaurants zoeken, zijn klaar om een beslissing te nemen. Tripadvisor-advertenties trekken hun aandacht en leiden ze rechtstreeks naar uw vermeldingspagina.

Genereer meer verkeer met Tripadvisor-advertenties

Dineergasten die op Tripadvisor naar restaurants zoeken, zijn klaar om een beslissing te nemen. Tripadvisor-advertenties trekken hun aandacht en leiden ze rechtstreeks naar uw vermeldingspagina.

Voorkeursplaatsingen

Als dineergasten zoeken naar restaurants in uw omgeving, trekken Tripadvisor-advertenties hun aandacht door uw restaurant te tonen op belangrijke locaties, zoals de eerste positie in uw categorie

Gekwalificeerd verkeer

Elke klik op een Tripadvisor-advertentie is zeer gekwalificeerd: een zoeker die klaar is om een gast te worden op uw Tripadvisor-vermelding

Geen risico

Betaal alleen voor de klikken die u ontvangt. Er zijn geen verborgen kosten, u zit nergens aan vast en kunt op ieder moment annuleren

Voorkeursplaatsingens

Als dineergasten zoeken naar restaurants in uw omgeving, trekken Tripadvisor-advertenties hun aandacht door uw restaurant te tonen op belangrijke locaties, zoals de eerste positie in uw categoriey

Gekwalificeerd verkeer

Elke klik op een Tripadvisor-advertentie is zeer gekwalificeerd: een zoeker die klaar is om een gast te worden op uw Tripadvisor-vermeldingg

Geen risico

Betaal alleen voor de klikken die u ontvangt. Er zijn geen verborgen kosten, u zit nergens aan vast en kunt op ieder moment annuleren

Tripadvisor-advertenties zijn eenvoudig te gebruiken: maak binnen een paar minuten uw campagne aan

Pin It on Pinterest