Stimuleer meer betrokkenheid met deze TripAdvisor-tools

Onze producten werken samen, zodat u het meeste uit TripAdvisor kunt halen. Hieronder leest u hoe.

Verhoog de betrokkenheid van uw TripAdvisor-pagina

Als het gaat om uw restaurant, is het belangrijker dan ooit om op te vallen in de menigte. Elke dag komen miljoenen dineergasten naar TripAdvisor op zoek naar een geweldige plek om te eten. Hoe zorgt u ervoor dat ze voor u kiezen? Zodra u uw vermelding heeft geclaimd en verbeterd met onze gratis tools, tilt u uw bedrijf naar een hoger niveau met TripAdvisor Premium en TripAdvisor-advertenties. Ze werken samen om ervoor te zorgen dat u het meeste uit TripAdvisor kunt halen.

Wat betekent betrokkenheid?

TripAdvisor Premium en TripAdvisor-advertenties kunnen zowel uw betrokkenheid als uw betrokken verkeer van uw vermelding verhogen. Een andere manier om dit te zeggen is verkeer 'met een hoge intentie', wat betekent dat deze zoekers actief op zoek zijn naar een plek om te eten en geïnteresseerd zijn in uw restaurant. We definiëren dit type verkeer als iedereen die op de bel-, websitelink-, reserverings- of kaartknoppen heeft geklikt of uw vermelding heeft opgeslagen of gedeeld op TripAdvisor.

Bouw uw bedrijf op met TripAdvisor Premium

TripAdvisor Premium geeft restauranteigenaren de mogelijkheid om hun merk op de website te tonen. Met functies zoals Storyboard, een dynamische diavoorstelling, 3 beste redenen om hier te eten, een overzicht met hoogtepunten met citaten uit beoordelingen en afbeeldingen, en een vastgezette Favoriete beoordeling, kunt u uw vermelding overnemen en meer bedrijfsactiviteiten stimuleren.

Sterker nog, een recent onderzoek van TripAdvisor* toonde aan dat restaurants die ten minste één Premium-functie hebben toegevoegd 13% meer betrokken verkeer naar hun vermelding zagen, ten opzichte van vóór de aankoop van Premium. Dit betekent dat Premium-abonnees een toename van het aantal personen hebben gezien dat hun vermelding bekijkt die veel eerder naar het restaurant gaan.

En een upgrade naar TripAdvisor Premium kan uw deel van het betrokken verkeer in uw markt tot 16% verhogen. Dit houdt in dat abonnees van TripAdvisor Premium 16% meer personen zien die eerder geneigd zijn het restaurant te bezoeken ten opzichte van de pagina's van hun concurrenten in de straat die niet op Premium zijn geabonneerd.

TripAdvisor Premium + TripAdvisor-advertenties = maximale zichtbaarheid

Combineer TripAdvisor Premium met de kracht van TripAdvisor-advertenties om de zichtbaarheid van uw merk te maximaliseren. TripAdvisor-advertenties helpt u de aandacht te trekken van hongerige dineergasten die op zoek zijn naar restaurants zoals dat van u met exclusieve plaatsingen op de website van TripAdvisor. Het gebruik van TripAdvisor-advertenties met TripAdvisor Premium heeft een cumulatief effect en verhoogt het aandeel van het betrokken verkeer in een bepaalde markt met tot wel 55%. Dat is 55% meer mensen op hun pagina die veel eerder hun restaurant bezoeken dan op de pagina's van de concurrenten in de straat.

Uit ons onderzoek bleek dat klanten die zowel TripAdvisor-advertenties als TripAdvisor Premium gebruiken gemiddeld:

  • Een toename van 35% in klikken op hun reserveringsknop zagen
  • Een toename van 36% in telefoontjes naar hun restaurant zagen
  • Een toename van 42% in klikken naar hun website zagen

Nadat we de upgrade naar TripAdvisor Premium voor restaurants hadden uitgevoerd, stegen al onze statistieken aanzienlijk. We ontvingen 250% meer telefoontjes en zagen een aanzienlijke toename van hits op onze eigen website. Paloma Baraja

Marketing Manager, Bodean's BBQ

Bekijk wat TripAdvisor Premium + TripAdvisor-advertenties voor u kunnen betekenen

*Bron: 2018-2019 TripAdvisor Premium/Ads Data

Methodiek: gegevens vergelijken gegevens over een periode van zeven maanden, met uitzondering van de maand van aankoop, vanaf drie maanden voordat ze een Premium-klant werden tot drie maanden na de aanpassing voor het seizoen.

Bekijk wat TripAdvisor Premium + TripAdvisor-advertenties voor u kunnen betekenen

Laatst bijgewerkt: 15 mei 2019