Bezienswaardigheden en bijzondere plaatsen in Hoorn

Beste Bezienswaardigheden & bijzondere plaatsen in Hoorn, Nederland

Bezienswaardigheden & bijzondere plaatsen in Hoorn

 • Favorieten van reizigers
  Bezienswaardigheden geclassificeerd op basis van Tripadvisor-gegevens, waaronder beoordelingen, waarderingen, foto's en populariteit.
 • Classificatie door reizigers
  De hoogst gewaardeerde attracties op Tripadvisor op basis van reizigersbeoordelingen.
Soorten attracties
Bezienswaardigheden en monumenten
Bezienswaardigheden en monumenten
Reizigerswaardering
Buurten
Geschikt voor
18 plaatsen gesorteerd op favorieten van reizigers
Bezienswaardigheden geclassificeerd op basis van Tripadvisor-gegevens, waaronder beoordelingen, waarderingen, foto's en populariteit.
Meer informatie over deze content
Tours, activiteiten en ervaringen die je op Tripadvisor kunt boeken, op volgorde van exclusieve Tripadvisor-gegevens waaronder beoordelingen, waarderingen, foto's, populariteit, gebruikersvoorkeuren, prijs en boekingen die via Tripadvisor zijn gedaan.

Wat reizigers zeggen

 • PD3S
  Amsterdam, Nederland13.019 bijdragen
  Kerk, gebouwd in 1616 in gotische stijl op de plek waar al sinds 1450 een rooms-katholieke kerk stond, bedoeld voor vissers en schippers. Eind jaren '60 van de 20e eeuw is de kerk buiten gebruik gesteld. In opdracht van de huidige eigenaar, de Stichting Oosterkerk, werd en wordt het gebouw voortdurend (en ook nu) gerestaureerd en voor culturele doeleinden gebruikt. Op zondag is en een (Gereformeerde) Kerkdienst. De kerk bezit sinds 1764 Bätz orgel.
  Geschreven op 26 augustus 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • huys25
  Amsterdam, Nederland10.438 bijdragen
  De drie Bossu-huizen ontlenen hun naam aan de grote gebeeldhouwde reliëfs tegen de voorgevel. Het zijn scenes uit de zeeslag van 1573, waarin de Spaanse vloot onder admiraal De Bossu door de geuzenvloot op het Hoornse Hop werd verslagen. Er onder staat een geschilderd vers waarin de beroemde zeeslag wordt beschreven.

  De huizen werden omstreeks 1612 gebouwd, vlakbij de oude Oosterpoort, die op het uiteinde van het Grote Oost lag. Oorspronkelijk bezaten de huizen waarschijnlijk drie soortgelijke trapgevels. Rond 1800 werd van het linker pand de top verwijderd. In 1954 werd een grote restauratie uitgevoerd. De gevelpui werd aan de hand van de twee buitenste consoles gereconstrueerd. Hier waren in de houten onderpui de gesneden maskerkopjes en rijk bewerkte consoles nog aanwezig.
  Geschreven op 12 juli 2018
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • PD3S
  Amsterdam, Nederland13.019 bijdragen
  Fraai rijk gedecoreerd Rijksmonument uit 1609 ten behoeve van de sinds de 17e eeuw sterk in opkomst zijnde kaashandel. Thans is in de Waag een grand café in gevestigd, waarin nog vele oude materialen en gereedschappen tentoongesteld worden
  Geschreven op 26 augustus 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Het Sint Jans Gasthuys op het Kerkplein dateert van 1563. Oud dus. De datum van ingebruikneming is weergegeven op de gevel, in een cartouche. Boven deze cartouche een beeld van Johannes de Doper, aan wie het gasthuys zijn naam ontleent. Onder het beeld de tekst "dit is Sint Jans Gasthuys". Van dit Hoornse gasthuys is zelfs een voorganger bekend. Reeds in de 14e eeuw is er al sprake van een verpleegafdeling, gevestigd vlakbij het huidige gebouw. Het gasthuys zoals het nu staat te pronken op het Kerkplein is een zeldzaam voorbeeld van de vroege renaissance-bouwstijl. In de voorgevel zijn verschillende voorbeelden van decoratieve metseltechnieken te zien. De L-vormige ruimten van de trapgevel zijn voorzien van indrukwekkende in wit natuursteen gehouwen figuren. Op de begane grond binnen treft men een 20 meter diepe verpleegzaal aan. Achterin de zaal stond vroeger een klein altaar, zodat de zieken vanuit hun bed de dienst konden volgen. In deze zaal zijn ook de grote eiken steunpakket te zien, rustend op zo'n 26 natuurstenen consoles, voorzien van mensen- en dierenmaskers. Het gasthuys deed tot 1841 dienst als ziekenhuis. In de latere 19e eeuw deed het gebouw dienst als kledingopslag voor het Hoornse garnizoen. Vanaf 1925 deed de benedenzaal dienst als boter en eiermarkt (vandaar dat men het gasthuys tegenwoordig vaak de Boterhal noemt). Sinds ca. 1996 is de Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o. gevestigd op de begane grond en gebruikt men de grote zaal als expositieruimte.
  Geschreven op 10 augustus 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • PD3S
  Amsterdam, Nederland13.019 bijdragen
  Grote patriciërswoning uit 1724 bestaande uit drie samengevoegde panden met daarvoor een nieuwe gevel. De gevel is in in de Lodewijk XIV-stijl. Hier woonde Nanning van Foreest, de rijkste man van de stad, eens burgemeester en bewindhebber van de West-Indische Compagnie.
  Geschreven op 26 augustus 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  De voorgevel van het gebouw aan het smalle Achterom imponeert! Een langgerekte gevel, symmetrisch, begane grond en verdieping met acht grote vensters, centraal een indrukwekkende toegangspartij met omlijsting, daarboven sierraam. De bouwstijl wordt wel Louis XV genoemd, maar de soberheid en symmetrie van het geheel doen mij meer aan een vroege Louis XVI-stijl denken. En dan te bedenken dat je staande op het Achterom slechts een kwart van het gebouwencomplex ziet. Het totale gebouw is een carrevormig complex met voorgebouw, twee diepe zijgebouwen (vleugels), afsluitend achtergebouw, eea een grote binnentuin insluitend. Luchtfoto's laten een enorm vierkant gebouw zien. Gebouwd in 1773 als katholiek Wees- en Armenhuis "De Barmhartigheid". In 1904 omgedoopt tot Wees- en Oudeliedenhuis. In 1954 werd het RK Bejaardenhuis Sint Jozef. Armen, oudelieden en wezen zijn al lang vertrokken en midden jaren 80 werd het complex verbouwd tot woningen. Delen van het historische interieur bleven bewaard, zoals Regenten- en Regentessenkamers en enkele schoorsteenmantels. Mooi gebouw, sober ondanks de luxe ogende ingangspartij. Een van de grootste 18e eeuwse gebouwen in Hoorn.
  Geschreven op 11 maart 2021
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Het Oude Vrouwenpoortje op het Kerkplein, vlakbij de Grote Kerk, dateert van 1610. Deze poort was de hoofdingang van het toenmalige Oude Vrouwenhuis. Dit tehuis werd opgericht in 1606 en stond op het terrein van het vroeg 15e eeuwse Sint Geertenklooster. Onduidelijk is wanneer dit klooster, een van de vele in dit stukje Hoorn, werd opgeheven. Aannemelijk is dat dit gebeurde rond 1570, ten gevolge van de Reformatie. Het vlakbij gelegen Agnietenklooster moest immers ook in deze tijd de poorten sluiten. Het Oude Vrouwenhuis waarvan dit poortje de hoofdingang vormde bestond maar kort. Opgericht in 1606 werd het al in 1639 opgeheven. De bewoners werden overgebracht naar het nabijgelegen grote tehuis Sint Pieterhof, aan de Dal. Het poortje van het opgeheven tehuis bleef staan. We zien voor ons een rijk gebeeldhouwde natuurstenen poort, tegen de bakstenen van het gebouw geplaatst. Bovenaan staat het jaar 1610, met erboven een wapenschild met het wapen van de stad Hoorn. Boven op de poort, aan weerszijden van het stadswapen, twee beelden van zittende vrouwen, rijk gekleed en waarschijnlijk regentessen van het Oude Vrouwenhuis. De poortopbouw wordt gedragen door twee Griekse zuilen, mooi gebeeldhouwd en gedecoreerd. Boven de poortboog twee engeltjes (z.g. putti); de linker houdt een zandloper vast, de ander een doodshoofd. Mooie poort, goed dat ie is behouden. Van het Oude Vrouwenhuis is vrijwel niets over, van het Sint Geertenklooster evenmin. Bekijk ook nog even het enkele meters verderop gelegen Admiraliteitspoortje, ook heel aardig om te zien.
  Geschreven op 13 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Sla bij een wandeling door de historische binnenstad van Hoorn vooral het in 1607 gebouwde Admiraliteitspoortje niet over, gelegen vlakbij de Grote Kerk. Het poortje gaf toegang tot het Admiraliteitsgebouw, dat sinds 1586 was gehuisvest in het voormalige Agnietenklooster. Dit klooster bestond sedert de 2e helft van de 14e eeuw en werd, als gevolg van de Reformatie, omstreeks 1575 ontruimd. In het Admiraliteitskantoor Hoorn zetelde de afdeling Noorderkwartier (ook wel: Westfriesland) van de Admiraliteit, die belast was met de oorlogsvloot van de in opstand gekomen Nederlanden. Men noemde het Admiraliteitskantoor ook wel de Prinsenhof, omdat de Oranje's in de regel opperbevelhebber waren van de vloot. Het Admiraliteitspoortje kwam tot stand bij een verbouwing in 1607. De Admiraliteit bleef in functie tot 1795, toen de Franse bezetter de organisatie ophief. Achter het poortje tref je niets aan van dit verleden. Het Admiraliteitsgebouw is in de vroege 20e eeuw gesloopt, nadat het nog enige tijd dienst deed als stadsziekenhuis. Wat het poortje betreft: we zien een elegant poortje, klein en zeker geen monumentale toegangspoort, opgebouwd uit baksteen en wit/grijs natuursteen, in de Hollandse Renaissancestijl gebouwd. De toegangspoort wordt beiderzijds geflankeerd door twee mooi gebeeldhouwde zuilen in Griekse stijl. Recht boven de poort het wapen van Westfriesland, liggende op twee ankers en geflankeerd door de letters PPP, hetgeen staat voor Pugno Pro Patria (ik strijd voor het vaderland). De poort is verder gedecoreerd met gebeeldhouwde leeuwen- en mannenkoppen. Aardige poort om eens te bekijken. Bezoek dan ook even het enkele meters verderop gelegen Oude Vrouwenpoortje uit 1610.
  Geschreven op 13 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  De "Vereenigde Oostindische Compagnie", de VOC, werd in 1602 opgericht en was tot 1800 actief. De VOC kende een centraal bestuur (De Heeren XVII). Haar activiteiten ondernam zij vanuit z.g. Kamers, een soort regionale VOC-vestigingen met een eigen bestuur (de z.g. bewindhebbers). Hoorn huisvestte een van deze Kamers, genaamd de Kamer Noorderkwartier. Oorspronkelijk hielden de bestuurders van de VOC Hoorn kantoor in een pand in de Nieuwstraat, een voormalig klooster. In 1682 bouwde men - in classicistische bouwstijl - een veel groter kantoor, het Oostindisch Huis, in de Muntstraat. Dit gebouw, dat nu grotendeels een woonfunctie heeft, bestaat nog steeds. We zien een eind 17e eeuws zeer breed gebouw met een strakke bakstenen gevel, het iets hogere linkerdeel van de voorgevel is opgehoogd met een fries, waarin het VOC-embleem is geplaatst, dat wordt vastgehouden door vier mollige engeltjes (z.g. putti). Het naastliggende deel van de voorgevel is mooi symmetrisch van inrichting, met in het midden een betrekkelijk klein bordes, met een ingang en bovenraam mooi omlijst met beeldhouwwerk in witte natuursteen. Na het ter ziele gaan van de VOC huisvestte het grote gebouw diverse organisaties. Zo was het geruime politiebureau. Thans herbergt het gebouw dus voornamelijk woningen. Van het vroegere interieur uit de VOC-tijd zal weinig over zijn. Mooi indrukwekkend pand.
  Geschreven op 12 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Deze plek en het nu erop staande gebouw hebben een lange geschiedenis. Waarschijnlijk midden 15e eeuw stond op deze plek een klooster van de Orde der Kruisheren, die Sint Pieter als beschermheilige hadden. Gedurende de Reformatie werden de kloosterlingen verjaagd en werd de Stad Hoorn eigenaar van het kloostercomplex. Er zijn aanwijzingen dat de gemeentelijke overheid toen de gebouwen al bestemde voor de huisvesting van ouden van dagen. In 1617 vond een grootscheepse verbouwing plaats van het voormalig kloostercomplex. Het werd aanmerkelijk uitgebreid. Zo ontstond het gebouw dat we nu voor ons zien, het "Oud Mann'en en Vrouwen Huys". Een imposant, min of meer vierkant gebouw, aan de Spoorstraat-zijde het Pieterspoortje met het jaartal 1617, enige tijd de hoofdtoegang. Het centrale deel van de gevel aan het Dal laat een mooi gedecoreerde hoofdingang zien met de wapens van de stad Hoorn en de wapens van Regenten en Burgemeesters ten tijde van de grote verbouwing in 1617/8. Dit gebouw doet na al die jaren nog dienst als tehuis voor senioren; het telt zo'n 40 woningen. Het heeft een ruime binnentuin. Het torentje vanuit de tuin zichtbaar herbergt een vroeg 16e eeuwse luidklok, afkomstig uit de in 1692 gesloopte Kruisherenkerk van het oorspronkelijke klooster. Helaas is het interieur niet toegankelijk (wachten maar op volgende Open Monumentendag). Het exterieur is echter alleszins een bezoek waard.
  Geschreven op 11 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  De voorgevel van Lutherse Kerk aan de Ramen in Hoorn gaat in voorjaar en zomer voor een groot deel verscholen achter twee grote bomen (leilindes?). De indeling van de voorgevel doet wat raampartijen betreft erg denken aan de Lutherse kerken in Edam en Den Haag. Een groot rondboograam boven de entree, geflankeerd door twee gelijkvormige ramen. Het ziet er evenwichtig en voornaam uit. De opvallende "knik" in de voorgevel is een stijlelement uit de barok. Boven de mooi met witte steen omlijste entree in cartouche een tekst uit een psalm. De gevel is bekroond met een witgekleurde verhoging (heet dacht ik een attiek), die het gebouw meer volume geeft. Rechts van de kerk de vroegere predikantenwoning. Nogal een fors uitgevallen woning, hoger dan de kerk. Deze kerk werd gebouwd in 1768 en 1769 voor een aangenomen bouwsom van ruim 20.000 guldens. Bouwmeester was de uit Hoorn afkomstige Jacob Hart. De nieuwe kerk, in gebruik genomen in 1769, verving een nabijgelegen Lutherse schuilkerk, die vanaf 1628 dienst deed. Ook het interieur van de kerk is interessant. De stijl doet wat aan de rococo denken, maar dan wel beheerst toegepast. Tongewelven van de driebeukige zaalkerk zijn mooi van kleur. Orgel uit 2e helft 18e eeuw, mooi gedecoreerd en bekroond met David met harp in het midden, geflankeerd door twee engelen, elk met een zwaan (symbool Lutherse geloof). Preekstoel met mooi houtsnijwerk met dooptuin. Kortom, van binnen en buiten mooi. Wordt nog als kerk gebruikt. Soms zijn er concerten.
  Geschreven op 9 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Op de mooie gracht Munnickenveld ligt, wat verscholen tussen de voornamelijk 17e en vroeg 18e eeuwse panden, het Claes Stapelhofje. Gesticht in 1682 door drie welgestelde inwoners van Hoorn, t.w. Claes Claesz Stapel, Jan Jansz Koekebacker en Pieter Bos. De laatste twee waren koopman. Stapel, de naamgever van dit hofje, was notaris te Hoorn, maar hij is ook bekend publicist van religieuze geschriften. Alle drie de stichters behoorden tot de Doopsgezinden. Zij stichten het hofje voor vrouwen uit de "middenstand", niet rijk maar ook niet arm. Voor rijke dames bestond indertijd het grote, nabijgelegen Sint Pietershof, voor vrouwen zonder middelen het Sint Jansgasthuys, bij het Kerkplein. Het Claes Stapelhofje werd in fasen gebouwd, in de late 17e en in de 1e helft 18e eeuw. Uiteindelijk bestond het hofje uit 11 kleine woningen. De twee grote 17e eeuwse panden met trapgevels naast de ingang van het hofje maken deel uit van het complex, maar hun functie is niet duidelijk. Wellicht zetelden hier de regenten van het hofje of woonde een van de stichters hier. De toegangspoort tot het hofje, met het wapen van de stad Hoorn, werd overigens pas in 1954 hier geplaatst. Het poortje is afkomstig van de Latijnse School van Hoorn, niet meer bestaand, die vrijwel zeker in de onmiddelijke omgeving van de Grote Kerk heeft gelegen. De hofjeswoningen zijn nu eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser en zijn zeer geliefd als huurwoning.
  Geschreven op 11 oktober 2020
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  Aan het Achterom, achter de Rode Steen, tref je een groot pand aan, dat direct in het oog springt. Het wordt in Hoorn genoemd het Diaconiehuis. Het pand oogt als een marsepeintaart .. een grote felroze gevel met witte natuurstenen sierelementen. Achter de gebouw met twee trapgeveltjes gaat een radjetoe aan oude tot zeer oude panden schuil, de oudste uit het jaar 1580. Rond 1615 liet Albert Fransz Sonck (*1571 Hoorn, + 1658 Hoorn), o.m. vele malen burgemeester van Hoorn, voor de bestaande panden een geheel nieuwe gevel bouwen, die de achterliggende huizen ogenschijnlijk tot een grote woning verenigde. Het jaartal van de bouw van de nieuwe voorgevel, 1615, zien we er op vermeld. De naam van het pand, "Inde 3 Egels", te zien op de voorgevel, is ontleend aan het familiewapen Sonck, waarin drie egels figureren. Dat Sonck een prestigieuze woning nodig had wordt duidelijk uit de indrukwekkende reeks functies die hij bekleedde. Kleine greep: 5x schepen, 7x burgemeester, hoofdschout, lid Staten Generaal, gecommiteerde Admiraliteit Westfriesland en ambassadeur aan diverse buitenlandse hoven. De bouwstijl van het pand is Hollandse Renaissance. Het pand ontleend zijn huidige naam aan het feit dat na de familie Sonck het huis enige tijd diende als diaconie van de gereformeerde kerk. Ook de Armenzorg was er een tijd in gevestigd. Voorlaatste gebruiker van het pand was een begrafenisondernemer (grappig, denkende aan het mierzoete feesttaart uiterlijk van het huis). Nu zijn er appartementen in gevestigd. Van het zonder twijfel rijke 17e eeuwse interieur is waarschijnlijk niets meer over.
  Geschreven op 13 januari 2021
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
 • Serge Ydo
  Koggenland‎, Nederland4.689 bijdragen
  De Kloosterpoort aan de Nieuwstraat is qua decoraties de minst spectaculaire poort van Hoorn. Zoals het jaartal boven de poort aangeeft werd hij in 1607 gebouwd, dus oud is hij wel! Deze poort gaf toegang tot de voormalige Kloosterstraat en het terrein van het (verdwenen) katholieke Sint Geertenklooster. Dit klooster werd, in het kader van de Reformatie, waarschijnlijk omstreeks 1575 opgeheven. Daarna werd het Oude Vrouwenhuis hier gehuisvest, dat op haar beurt in 1637 werd opgeheven. Later was in de Kloosterstraat een lommerd e/o geldwisselkantoor gevestigd, hetgeen ertoe leidde dat de Kloosterstraat de Wisselstraat ging heten, nog steeds de straatnaam. Loop je het poortje door de Wisselstraat in, dan tref je aan de rechterhand een ander poortje aan, die ten onrechte ook weleens de Kloosterpoort wordt genoemd. Deze poort evenals de daarachter aan het Kerkplein gelegen mooi gedecoreerde poort behoorde echter tot het vroeg 17e eeuwse Oude Vrouwenhuis. Enfin, de Kloosterpoort uit 1607 is een aardige, sobere poort.
  Geschreven op 8 januari 2021
  Deze beoordeling is de subjectieve mening van een lid van Tripadvisor en niet de mening van TripAdvisor LLC.
Veelgestelde vragen over Hoorn