Zo te zien gebruik je een niet door ons ondersteunde browser. Het is mogelijk dat de TripAdvisor website nu niet goed wordt weergegeven.
We ondersteunen de volgende browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Verwijder een hulpmiddelvermelding bij TripAdvisor


Vul de onderstaande velden in om je hulpmiddel te verwijderen van TripAdvisor. We verwijderen alleen hulpmiddelvermeldingen indien de accommodatie is gesloten en we controleren alle aanvragen voor verwijdering van de vermelding.

De velden die zijn gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

Je informatie

Je naam: *
Je relatie tot deze vermelding:
*  (bijv.: eigenaar, manager, directeur marketing etc.)
Je e-mailadres: *

Geef je hulpmiddelvermelding aan

Geef je huidige vermelding op de TripAdvisor-site aan.
TripAdvisor URL: *
(Ga naar je vermelding op de TripAdvisor-site, kopieer het volledige internetadres uit de adresregel van je internetbrowser en plak dit internetadres in het tekstvak hierboven.)

Naam hulpmiddel: *

Verwijder je hulpmiddelvermelding

* Vink dit vakje aan om te certificeren dat je een officiële vertegenwoordiger bent van de vermelding die je verwijdert en dat de informatie die je hebt ingezonden juist is.

Kijk het formulier goed na voordat je het inzendt en klik één keer op de knop Inzenden.TripAdvisor behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde aan te passen en vermeldingsaanvragen te weigeren of te verwijderen.