Zo te zien gebruik je een niet door ons ondersteunde browser. Het is mogelijk dat de TripAdvisor website nu niet goed wordt weergegeven.
We ondersteunen de volgende browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland | Hotels Friesland | Hotels in Friesland per type | Wat te doen in Friesland | Attracties in Friesland per soort | Restaurants in Friesland | Restaurants in Friesland per soort | Restaurants in Friesland gesorteerd op dineropties | Vakantiehuizen | Vluchten | TripAdvisor-pagina's

Een niveau omhoog: Nederland

Friesland

Locaties in Ameland Locaties in Terschelling Locaties in Wolvega


Akkrum Follega Koudum Rijs
Allingawier Foudgum Leeuwarden Rinsumageest
Anjum Franeker Legemeer Schiermonnikoog
Appelscha Goingarijp Lemmer Sexbierum
Augustinusga Gorredijk Makkinga Sint Jacobiparochie
Baaiduinen Goutum Makkum Sint Nicolaasga
Bakkeveen Grouw Mantgum Sneek
Balk Grouw Marrum Sondel
Bantega Gytsjerk Metslawier St.-Annaparochie
Beetgumermolen Hardegarijp Moddergat Stavoren
Beetsterzwaag Harich Niawier Stiens
Birdaard Harkema Nijemirdum Terherne
Boijl Harlingen Noordwolde Ternaard
Bollingawier Haule Noordwolde-Zuid Tieke
Bolsward Hee Oldeberkoop Twijzelerheide
Bozum Heeg Oldeholtwolde Ureterp
Damwoude Heerenveen Olterterp Vlieland
Delfstrahuizen Hemelum Oostermeer Warfstermolen
Dokkum Hindeloopen Oostermeer Warns
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hogebeintum Oosterwolde Warten
Dongjum Holwerd Oranjewoud Weidum
Drachten IJlst Oude Bildtzijl Westergeest
Earnewald Itens Oudega Wijckel
Earnewâld Jirnsum Oudemirdum Wijnjewoude
Echten Joure Oudkerk Wijns
Echtenerbrug Kaard Paesens Wirdum
Ee Kimswerd Piaam Workum
Ferwert Kollum Poppenwier Zurich
Finkum Kortehemmen Reitsum